Satsa på utbildning och forskning då arbetslivet förnyas

20.06.2017

- Vi behöver satsa på utbildning och forskning om vi ska klara oss helskinnade genom den här samhällsförändringen, sade Thomas Blomqvist i riksdagens framtidsdebatt om förändringarna i arbetslivet på tisdagen.

Blomqvist säger att man ska undvika att betrakta förändringarna som ett hot, utan i stället se möjligheterna då karaktären på arbetslivet förändras.

– Delningsekonomin är en väg framåt. Här är det väsentligt att lagstiftningen och socialskyddet hänger med. Finland har också goda möjligheter att bli ledande inom den cirkulära ekonomin som spelar en viktig roll i den europeiska framtidsdiskussionen.

– Samtidigt som vi bejakar förändring vill vi se till att samhället utvecklas hållbart, de svagaste tas hand om också i fortsättningen och jämställdheten utvecklas bland annat genom att reformera familjeledigheterna, säger Blomqvist, som är ordförande för riksdagens framtidsutskott.

Skribent: