Satsa på trafiklösningar i Nylandsplanen

13.04.2018

Svenska folkpartiet i Nyland har gett respons på Nylandsplanen, som bereds som bäst.

SFP i Nyland vill särskilt fästa uppmärksamhet vid trafiklösningarna i landskapet. I det beredningsmaterial som finns till påseende har man degraderat riksväg 6 som en väsentlig trafikled i vår region. Riksväg 6 knyter huvudstadsregionen samman med axeln Kouvola-östra Finland-Ryssland och är trafikmässigt livligt trafikerad. SFP i Nyland anser att riksväg 6 borde vara en utvecklingskorridor för logistik samt en kollektivtrafikkorridor.

Det är bra att stamväg 25 har utmärkts som en utvecklingskorridor. Även stamväg 51 och kustbanan ska utvecklas både inom person- och godstrafiken och kunde tydligare lyftas fram i planen som är under beredning.

 

Dessa trafikleder bör lyftas fram i planen för att ge möjlighet till utveckling i regionen i framtiden, anser SFP i Nyland.

 

Tilläggsuppgifter: kretsordförande Mia Heijnsbroek-Wirén 040 197 2569

 

Skribent: 
Location: