Rehn-Kivi: Finland tacklar falsk information om vaccin med hjälp av spel

31.10.2017

Det ökande vaccinmotståndet har blivit ett hot att ta på allvar. Också här kan digitaliseringen hjälpa till.

– Det ökande vaccinmotståndet och felinformationen om vacciner är oroväckande och hotar de goda resultat som uppnåtts med hjälp av vacciner i Finland. Genom vaccinering kan vi också i världen stoppa sjukdomar som hotar speciellt barn, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, ordförande för riksdagens vaccinationsgrupp.

Riksdagens vaccinationsgrupp har träffat verkställande direktör Olli Rundgren från spelbolaget Psyon Games för att bekanta sig med digitala lösningar för att öka på kunskapen om vacciner och samtidigt tackla felinformation om vacciner. Spelbolaget från Jyväskylä ska lansera ett mobilspel där spelaren befinner sig i en värld av celler, bakterier och virus. Genom att spela spelet lär sig spelaren om människans immunförsvar och hur vacciner är en viktig det av immunologin.

Vaccinationsgruppen vill öka kunskapen om vaccinationer på nya innovativa och roliga sätt och i dagens värld är digitalisering en del av vardagen.
– Den finska spelindustrin kan kombinera digitalisering, upplysning och finsk kunskap på ett positivt sätt. Dessa metoder kan utnyttjas i sjukvårdsdistrikten – spelet kan spelas till exempel i hälsocentralernas väntrum. Också internationellt finns ett klart behov av nya sätt att nå yngre generationer i hälsofrågor, säger Rehn-Kivi

Skribent: