Nylander: Ge alla barn samma möjligheter

14.10.2017

I kommunerna pågår arbetet med nästa års budget. Det är en investering med god avkastning att satsa på en kvalitativ småbarnspedagogik.

Kommunerna gavs i år möjlighet att förstora grupperna för barn över tre år och att begränsa rätten till subjektiv dagvård.

- Risken är uppenbar att ojämlikheten ökar bland barnen och byråkratin ökar där behovsprövning sker i kommuner som gått inför dessa försämringar, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

- Det är viktigt att de kommuner som inte godkänt försämringarna håller fast vid detta också i framtiden. Och att kommuner som tillåtit dessa försämringar omprövar sitt beslut. Forskning visat entydigt att en god småbarnspedagogik har positiva effekter på skolframgången långt upp i tonåren. Därför är det viktigt att kommunerna inte tillåter försämrade förutsättningar för en god småbarnspedagogik.

Nylander talade på lördag på Sydkustens landskapsförbunds seminarium om föräldrars delaktighet inom småbarnspedagogiken.

Skribent: