Minister Häkkänen bär nu ansvaret för sametingslagen

05.10.2018

Ända sedan utlåtanderundan har den nya sametingslagen stampat på stället, konstaterar riksdagsledamot Eva Biaudet.

Enligt Sametinget har statsrådet inte uppfyllt sametingslagens nionde paragraf om förhandlingsplikt för att nå samförstånd. Kommittéarbete uppfyller inte statsrådets förpliktelse om att förhandla med Sametinget. Enligt Biaudet skulle det vara ytterst viktigt att få en ny sametingslag som uppfyller internationella krav på mänskliga rättigheter i kraft innan nästa sametingsval, som kommer att hållas 2019.

– FN:s deklaration om urfolkens mänskliga rättigheter förpliktar Finlands regering att aktivt säkra samernas rättigheter. Jag ber nu minister Häkkänen att han med snabb tidtabell tar förhandlingarna i egna händer, säger Eva Biaudet.

Skribent: