Kommissionen borde snabbt ges mandat att förhandla med IMO om strängare sjöfartsregler

01.01.1970

Rådet bör så snabbt som möjligt ge kommissionen mandat att på de 15 medlemsstaternas vägnar förhandla med IMO om bl.a. strängare regler gällande hamnstatskontroller i tredje länder, utnämnandet av vissa PSSA-områden inom unionen och etablerandet av flaggstatsgranskning för att komma åt bekvämlighetsflagg.

Prestigekatastrofen diskuterades i Europaparlamentet under den gångna Strasbourgveckan. Man välkomnade de snabba åtgärder rådet har tagit för att höja sjöfartssäkerheten men ansåg ändå att dessa inte är tillräckliga för att undvika liknande katastrofer i framtiden. Då beslutsprocessen inom IMO är så långsam anser Europaparlamentet att kommissionen även borde inleda bilaterala samtal med tredje länder för att på så sätt kunna förbättra säkerheten hos fartyg som endast passerar EU:s vatten på väg till andra hamnar.

- Principen om havens frihet kan inte få dominera över sjösäkerheten och miljöskyddet; då motsvarar våra lagar inte dagens värderingar, anser europaparlamentariker Astrid Thors, som hörde till dem som initierade resolutionen om Prestige och sjösäkerhetsfrågor som antogs i parlamentet på torsdagen.

I resolutionen krävde parlamentet även att kommissionen snabbt skulle lägga fram sitt förslag om en reform av riktlinjerna för statssubventioner inom sjötransportsektorn. Vi måste uppmuntra så många fartyg som möjligt att igen återvända till medlemsländernas flagg, anser parlamentet.
Medlemsländerna borde enligt parlamentet även vara tvungna att ge fartyg i nöd en möjlighet att ta i hamn. Hamnstatskontroller borde göras oftare än dagens 25% och man borde inrikta sig på att granska fartyg med en viss ålder, högriskfartyg och sådana fartyg som seglar under bekvämlighetsflagg.

Skribent: