Henriksson: Regeringen har glömt de äldre

26.11.2017

Människovärdet måste genomsyra all politik – också äldrevården

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson kritiserar regeringens vårdreform då det gäller de äldre.
- Det är synd att diskussionen om äldrevården helt fallit i skymundan i vårdreformen. Istället för att diskutera förvaltningslösningar borde regeringen föra fram lösningar för en hållbar äldrevård, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.
Henriksson sade att det är en ödesfråga hur väl samhället lyckas med äldrevården och hur väl hela vårdreformen kommer att lyckas.
- Svenska folkpartiet håller fast vid sin åsikt om att socialvården också framöver bäst sköts av starka primärkommuner. Här borde regeringen inse att det i detta skede vore klokt att låta socialvården bli kvar i kommunerna. Så är det också i Sverige.
Henriksson påpekar vidare att tryggheten i vardagen är central för alla äldre.
− En av de största utmaningarna är den tilltagande ensamheten bland de äldre. Vi behöver söka lösningar som motverkar ensamheten och stärker samhörigheten.
Hon anser att människovärdet måste genomsyra all politik – också äldrevården.
- Människovärdet är odelat och alla har rätt till ett värdigt liv från födseln till det sista andetaget, understryker Anna-Maja Henriksson.
Alla kan och ska inte dras över samma kam. Därför behövs allt från satsningar på hemvården, som olika service-boendeformer.
- Det är uppenbart att vi framöver behöver olika lösningar för de äldres boende, säger Henriksson.

Skribent: