Helsingfors måste ha råd med de små

07.09.2018

Helsingforspolitikerna Silja Borgarsdóttir Sandelin och Martina Harms-Aalto lyfter upp situationen inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen som alarmerande.

De anser att det omgående behövs små och stora insatser på både lång och kort sikt för att barn inom småbarnspedagogiken ska ha en trygg vardag.

– Det råder en akut personalbrist inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen. Bristen på dagvårdspersonal kan inte fortsätta utan att kvaliteten sjunker och barnen drabbas. Därför anser jag att lönesättningen och förmånerna nu måste ses över. Att lönerna är lägre i huvudstadsregionen än i de flesta andra nyländska kommuner är kontraproduktivt säger Silja Borgarsdóttir Sandelin, fullmäktigeledamot och SFP:s vice ordförande.

– I viss mån ser vi att det inom branschen verkar vara mer lockande att arbeta inom den privata sektorn istället för den offentliga. Det är viktigt att vi reder ut orsakerna till det och gör våra städer till mer attraktiva arbetsgivare, säger Martina Harms-Aalto, ordförande för svenska sektionen och medlem i nämnden för fostran och småbarnspedagogik i Helsingfors.

Borgarsdóttir Sandelin och Harms-Aalto framhåller att det är glädjande att Helsingfors universitet igen utbildar småbarnspedagoger och det kommer i längden att underlätta situationen i huvudstadsregionen. Det råder dock nu större brist på närvårdare med inriktning på barn. Det behövs ett brett samarbete mellan städerna, Prakticum som erbjuder närvårdarutbildning, Utbildnings- och kulturministeriet och grundskolorna för att dels fylla de platser som finns och dels se till att Prakticum har rätt att utbilda ett tillräckligt antal närvårdare med inriktning på barn.

– Huvudstadsregionens städer har i många fall framåtsträvande målsättningar med småbarnspedagogiken, som i bästa fall kan visa väg för hela landet. Men utan större ansträngningar nu är jag rädd för att målsättningarna inte uppfylls, säger Borgarsdóttir Sandelin.

– Personalbristen är nu så allvarlig att det i värsta fall kan leda till inskränkningar i servicen inom småbarnspedagogiken, säger Harms-Aalto.

Skribent: 
Location: