EU måste reagera på Orbáns övertramp

11.09.2018

Europaparlamentet röstar under Strasbourgsessionen på onsdagen om en resolution om att skrida till åtgärder mot begränsningarna av grundläggande rättigheter och friheter som gradvis har införts i Ungern under ledning av premiärminister Viktor Orbán.

Resolutionen vänder sig bland annat mot begränsningarna av yttrandefriheten, tveksamheterna kring domstolarnas oberoende och anklagelserna om korruption. Om resolutionen går igenom kan EU:s medlemsstater i rådet besluta om Ungern ska fråntas vissa rättigheter, som till exempel rösträtten i rådet.

Ungerns premiärminister Orbáns parti, Fidesz, är i Europaparlamentet medlemmar i den konservativa gruppen EPP tillsammans med Samlingspartiet. Europaparlamentariker Nils Torvalds menar att EPP:s partier har ett särskilt ansvar att markera mot Orbán i onsdagens omröstning:
– Nu är det upp till bevis för EPP och Samlingspartiet. Jag hoppas de kommer att våga ta ställning för våra gemensamma värden istället för att försvara sin partikamrat. Sist och slutligen behöver de även ställa sig frågan om de kan acceptera att vara medlemmar i samma partigrupp som en så tydligt odemokratisk ledare som Orbán, säger Torvalds.

– Europeiska unionen är uppbyggd på gemensamma värderingar som vi måste våga stå upp för. Pressfriheten och ett oberoende rättssystem är viktiga grundpelare för hela unionen, medan Orbán har sagt att han vill se ett slut på den liberala demokratin. Solidaritet ska sist och slutligen gå åt båda hållen; den som bryter mot de gemensamma spelreglerna måste ta konsekvenserna, säger Torvalds.

Skribent: