Det kunde lika väl ha hänt i Finska Viken

01.01.1970