Biaudet: Lärare från Europa och Asien möts för att locka fler flickor att studera, teknik, fysik, matte och kemi

29.11.2018

Asia-Europe Foundation (ASEF) håller denna vecka sin årliga Classnet Conference i Lärkans Gymnasium i Helsingfors.

Konferensen som samlat över 80 lärare från 48 europeiska och asiatiska länder har som syfte stärka det euro-asiatiska samarbetet inom undervisningen genom gemensamma projekt skolor och utbyten. Denna gång är specialtemat att göra så kallade STEM ämnen mer lockande för flickor.

- Jag är jätteglad över att konferensen hålls i Lärkan i Helsingfors och att vi fått samlat en så stor skara med lärare från Asien och Europa. Några lärare har till och med rest hit från Australien. Det är viktigt att stärka samarbetet globalt och särskilt med skolor från asiatiska länder, som för många är obekanta, säger riksdagsledamot Eva Biaudet som sitter som Finlands representant i ASEF:s styrelse.

- Vi kan alltid lära oss nya saker av varandra. Då lärare från olika kontinenter träffas och diskuterar sker fantastiska utbyten av idéer och best practices. Vid nya möten knyts livslånga band mellan lärare och skolor. Finland har mycket att bjuda på när det gäller vårt utbildningssystem. Dessa lärare som nu är i Helsingfors bidrar i sin tur med nya perspektiv och nya undervisningsmetoder för tusentals elever på våra olika kontinenter, säger Biaudet.

Skribent: