Allt fler unga behöver mentalvård – vad gör regeringen?

24.02.2018

Det är mycket oroväckande att var tionde tonåring i Nyland har varit klient hos den psykiatriska sjukvården under fjolåret.

Mentalvården har hamnat i skymundan i regeringens vårdreform. Samtidigt kommer alarmerande uppgifter om att de mentala problemen ökar kraftigt. Det här rapporterade Aamulehti (20.2). Svenska riksdagsgruppen kräver svar av regeringen om vad den tänker göra för att stävja problemen i form av ett skriftligt spörsmål.

 Det är mycket oroväckande att var tionde tonåring i Nyland har varit klient hos den psykiatriska sjukvården under fjolåret. Det är bra att ungdomar som mår illa uppsöker hjälp, men samtidigt borde larmklockorna ringa, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi som sitter i riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

Riksdagsledamot Mikaela Nylander är bekymrad över situationen.

 Det här är en ohållbar situation och kräver omedelbara insatser, säger Mikaela Nylander.

Svenska riksdagsgruppen anser att mentalvårdsarbetet måste bli ett nationellt prioriterat projekt.

 Psykiska problem leder till mänskligt lidande och dessutom till kostnader för samhället i miljardklassen. Därför krävs det att regeringen anslår tillräckligt med resurser för mentalvårdstjänsterna, säger Veronica Rehn-Kivi.

Svenska riksdagsgruppen anser att vården måste kunna erbjudas tillräckligt tidigt då problemen uppstår.

 Det behövs tilläggsresurser för att vården ska kunna hjälpa i ett tidigt skede då problemen uppstår, nuvarande väntetider är alldeles för långa. Dessutom behövs det fler psykiatrisjukskötare vid hälsocentralerna. Dessutom behöver skolor och hälsovården expertis att kunna stöda och hjälpa människor med mentala problem, säger Mikaela Nylander.

I spörsmålet till regeringen frågar Svenska riksdagsgruppens tio ledamöter om regeringen har för avsikt att lägga fram ett långsiktigt nationellt mentalvårdsprogram. Vidare frågar gruppen vilka åtgärder regeringen tänker vidta med anledning att flera unga måste uppsöka vård på grund av mentala problem.

Skribent: