SFP-RKP | 05.10.2018
Nu måste vi i snabb takt utreda vilka möjligheter det finns att få statligt stöd för den strukturomvandling SSAB-nedstängningen för med sig, säger Blomqvist.
SFP-RKP | 05.10.2018
Ända sedan utlåtanderundan har den nya sametingslagen stampat på stället, konstaterar riksdagsledamot Eva Biaudet.
SFP-RKP | 04.10.2018
Beslutet om att höja minimimåttet för gös är ohållbart och fel mot yrkesfiskarna, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.
SFP-RKP | 04.10.2018
Svenska folkpartiet stärker sin organisation och har anställt Anders Wikström och Camilla Mäkinen som nya pressekreterare för partiet.
SFP-RKP | 03.10.2018
Patrik Björkman, företagare och fullmäktigeledamot i Borgå, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Nyland.
SFP-RKP | 03.10.2018
Enligt Helsingin Sanomat har De blå framtids ledamot Vesa-Matti Saarakkala idag i social- och hälsovårdsutskottet föreslagit att det halvfärdiga betänkandeutkastet om valfriheten skulle skickas för granskning till social- och hälsovårdsministeriet.
SFP-RKP | 03.10.2018
Ändringarna i lagen är i sig positiva, men det krävs en rad olika tilläggsåtgärder för att verkligen höja sysselsättningsgraden, säger riksdagsledamot Joakim Strand
SFP-RKP | 03.10.2018
Om vi inte minskar utsläppen, kommer det innebära striktare ramar för jordbruket och industrin samt eventuellt för vår statsbudget, säger Torvalds.
SFP-RKP | 01.10.2018
Riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson (SFP), Jutta Urpilainen (SDP) och Peter Östman (KD) kräver att man i nästa års statsbudget ska reservera 350 000 euro för att stödja flygtrafiken till Karleby-Jakobstad (Kronoby) flygplats.
SFP-RKP | 01.10.2018
Svenska riksdagsgruppen har lämnat in totalt 64 budgetmotioner. Motionerna är en början på arbetet med att presentera en skuggbudget med bättre politik än regeringens.

Pages