SFP-RKP | 20.08.2018
Vi måste klart markera att vi vill ha en inhemsk livsmedelsproduktion också i fortsättningen, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson om budgetförslaget.
SFP-RKP | 20.08.2018
Adlercreutz och Nylund backar upp SU:s förslag om att införa en ungdomsreservering i beskattningen.
SFP-RKP | 18.08.2018
Polisens otillräckliga resurser har lett till en ohållbar situation som har tillåtits pågå för länge. Nu behövs en verklig vilja av regeringen för att åtgärda problematiken, säger SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.
SFP-RKP | 27.07.2018
Päivi Nerg, ledande tjänsteman för vård- och landskapsreformen, säger i en intervju i Maaseudun Tulevaisuus (25.7.2018) att färre landskap är att föredra framom det nu planerade antalet.
SFP-RKP | 18.07.2018
Det går inte en dag utan att jag tänker på vad friheten betyder. För vårt land, för oss som individer, för vårt samhälle.
SFP-RKP | 10.07.2018
Man beräknar att ca 15 % eller 750 000 – 800 000 personer av Finlands befolkning har en hörselskada. Dessutom åldras Finlands befolkning hela tiden.
SFP-RKP | 10.07.2018
Resultatet av de så kallade trepartsförhandlingarna kring lagstiftningsförslaget för förnyelsebar energi godkändes i dag av Europaparlamentets miljöutskott. Följande steg är godkännande i plenum i Strasbourg under hösten.
SFP-RKP | 06.07.2018
Det är fint att Socialdemokraternas partiordförande Antti Rinne har kommit till insikt och hakat på SFP:s målsättning att göra Finland till världens barnvänligaste land.
SFP-RKP | 04.07.2018
Östersjön klassas som ett av världens mest förorenade hav och det krävs verkliga åtgärder för att göra vårt hav renare.

Pages