SFP-RKP | 08.10.2018
Nedläggningen av FN-steels stålverk för sex år sedan var förödande för Hangö. Nu läggs ytterligare en fabrik ned, en fabrik som dessutom har uppvisat goda resultat.
SFP-RKP | 07.10.2018
Det har inte gjorts tillräckliga konsekvensbedömningar inför förnyandet av fastighetsskatten, säger gruppordförande Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen.
SFP-RKP | 06.10.2018
SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson anser att samma regler för fällande av varg borde gälla i hela Finland.
SFP-RKP | 05.10.2018
Nu måste vi i snabb takt utreda vilka möjligheter det finns att få statligt stöd för den strukturomvandling SSAB-nedstängningen för med sig, säger Blomqvist.
SFP-RKP | 05.10.2018
Ända sedan utlåtanderundan har den nya sametingslagen stampat på stället, konstaterar riksdagsledamot Eva Biaudet.
SFP-RKP | 04.10.2018
Beslutet om att höja minimimåttet för gös är ohållbart och fel mot yrkesfiskarna, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.
SFP-RKP | 04.10.2018
Svenska folkpartiet stärker sin organisation och har anställt Anders Wikström och Camilla Mäkinen som nya pressekreterare för partiet.
SFP-RKP | 03.10.2018
Patrik Björkman, företagare och fullmäktigeledamot i Borgå, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Nyland.
SFP-RKP | 03.10.2018
Enligt Helsingin Sanomat har De blå framtids ledamot Vesa-Matti Saarakkala idag i social- och hälsovårdsutskottet föreslagit att det halvfärdiga betänkandeutkastet om valfriheten skulle skickas för granskning till social- och hälsovårdsministeriet.
SFP-RKP | 03.10.2018
Ändringarna i lagen är i sig positiva, men det krävs en rad olika tilläggsåtgärder för att verkligen höja sysselsättningsgraden, säger riksdagsledamot Joakim Strand

Pages