SFP-RKP | 01.01.1970
Riksdagsledamot Christina Gestrin anser att Östra Nylands förbund klarar sig bra som ett självständigt förbund och bör bevaras som sådant.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen anser att en begränsning av studierätten till nio år är fel metod att effektivera studierna. Riksdagsgruppen vill inte ge avkall på den akademiska friheten i den kommande studiestödslösningen.
SFP-RKP | 01.01.1970
För att förbättra sysselsättningen bör regeringen bredda åtgärderna genom att sänka arbetsgivaravgifter och se över momsen inom den arbetskraftsintensiva servicesektorn. Genom dessa åtgärder stärks sysselsättningen och därmed den inhemska köpkraften och företagens vilja att anställa.
SFP-RKP | 01.01.1970
Krönika 1 ab/ 14.2.2004 Förra veckan var generalsekretaren för FN:s barnfond, Unicef, Carol Bellamy i Finland. Finlade hade just då godkänt en ny strategi för utvecklingssamarbetet.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen ställer sig kritiskt till förslaget om att minska antalet obligatoriska ämnen i studentexamen. Gymnasiets uppgift är att ge en bred, allmänbildande utbildning som öppnar vägen för vidare utbildning. Studentexamen bör motsvara gymnasiets uppgift. Därför anser svenska riksdagsgruppen att studentexamen hellre bör innehålla fler obligatoriska ämnen än färre.
SFP-RKP | 01.01.1970
Delegation från framställningsutskottet till Finland i vår
SFP-RKP | 01.01.1970
Regeringens ministerutskott tog i morse preliminärt ställning till Eg-kommissionens förslag till budgetramar för åren 2007-2013. I ord betonar regeringen solidaritet, regionalsammanhållning och konkurrenskraft.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppens ordförande Christina Gestrin anser att minister Manninens förslag om tvångsinlösning av mark ( Hbl 9.1)inte är rätt metod för att påskynda byggandet i huvudstadsregionen. Man kan t.o.m. ifrågasätta det kloka i att ytterligare påskynda byggnadstakten i denna region eftersom byggnadstempot är mycket högt uppskruvat redan nu.

Pages