SFP-RKP | 01.01.1970
I Svenskfinland har vi både goda och dåliga erfarenheter av kommuners inköp av tjänster. I de flesta fall beror dålig service på bristfälliga krav via anbudsbegäran.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen har inlämnat en lagmotion om att föräldraledigheten skall förlängas från nio till tolv månader. Ändringen av lagen föreslås träda ikraft vid årsskiftet.
SFP-RKP | 01.01.1970
- Vi måste få klara regler för när det är fråga om företagande och när det är fråga om ett arbetsavtalsförhållande. Vad är lön och vad är arbetsersättning? Dagens situation är ohållbar. Det finns alltför många exempel på fall där ett arbete utförts av en företagare för uppdragsgivarens räkning, och där beskattaren sedan ansett att det inte handlar om företagsverksamhet utan om ett regelrätt anställningsförhållande, säger sfp:s partiordförande och miljöminister Jan-Erik Enestam under sitt besök hos företagare i Malax, Österbotten.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen inlämnade 25 tilläggs- och ändringsförslag till regeringens budgetproposition. Tiden för inlämnandet av budgetmotioner gick ut på fredagen 24.9.
SFP-RKP | 01.01.1970
Flera ledande tjänstemän inom stat och kommun har i offentligheten ansett att den subjektiva rätten till dagvård missbrukas och kostar samhället för mycket. Den främsta kritiken har riktats mot att familjer där ena föräldern är hemma väljer att sätta ett äldre barn i heldags dagvård.

Pages