SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen oroar sig för de galopperande läkemedelskostnaderna i Finland. Trots att antalet mottagare av läkemedelsförmåner från Fpa har hållits på samma nivå sedan 1993, har värdet på ersättningarna nästan trefaldigats. Samtidigt har medelvärdet på de utskrivna recepten stigit från 21 euro år 1987 till 54 euro år 2004.
SFP-RKP | 01.01.1970
Medlemmen av riksdagens Stora utskott, Astrid Thors beklagar att fransmännen sade nej till EU:s nya grundfördrag. - Istället för att förstärka EU som en viktig aktör i en allt mer global värld leder det franska beslutet till att EU:s ställning försvagas.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen värnar om löntagarnas rätt att organisera sig samt deras strejkrätt. Lagstiftningen skiljer däremot mellan lagliga och olagliga strejker. Nu finns en klar trend enligt vilken en del grupper tar till olagliga medel för att uppnå sina mål i de arbetsmarknadspolitiska förhandlingarna.

Pages