SFP-RKP | 14.11.2018
SFP i Helsingfors gruppanförande i budgetdebatten hölls av Marcus Rantala på onsdagen.
SFP-RKP | 14.11.2018
Den sysselsättande effekten av SFP:s alternativa budget för 2019 är 3000 fler arbetsplatser jämfört med regeringens budgetförslag. Det är en av de viktigaste slutsatserna i den konsekvensanalys som riksdagens utredningstjänst har gjort.
SFP-RKP | 13.11.2018
Enligt Europaparlamentariker Nils Torvalds spelar valet av Merkels efterträdare en stor roll i hur Europas framtid kommer att te sig.
SFP-RKP | 13.11.2018
Enligt Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot och medlem i Svenska riksdagsgruppen, är Sannfinländarna fullt medvetna om att förslaget om att skära ner klumpsumman för Åland varken är lagligt eller möjligt.
SFP-RKP | 13.11.2018
De utvecklingspolitiska resultaten som Utrikesministeriet redogör för har försämrats kraftigt på grund av denna regerings dramatiska nedskärningar år 2016.
SFP-RKP | 13.11.2018
Personalbostäder och fortsatta löneförhöjningar vore en lösning för att locka arbetskraft inom småbarnspedagogik och vård till Helsingfors.
SFP-RKP | 11.11.2018
Svenska folkpartiet vill genom en familjereform bl.a. öka pappornas möjlighet till en inkomstrelaterad familjeledighet. Genom denna reform vill SFP göra Finland till världens barnvänligaste land.
SFP-RKP | 09.11.2018
Efter en lagändring som trädde i kraft i september har Migrationsverket tolkat lagen så, att en asylsökande under en pågående asylprocess inte längre kan ansöka om uppehållstillstånd för studier även om hen fått studieplats.
SFP-RKP | 09.11.2018
Efter den nya taxilagens ikraftträdande har det på många håll rapporterats om sämre tillgång till taxibilar och långa väntetider.
SFP-RKP | 07.11.2018
Rehn-Kivi är övertygad om att missförhållandena i både landskaps- och valfrihetslagen kommer att behöva repareras under nästa riksdagsperiod – ifall de alls godkänns.

Pages