SFP-RKP | 27.11.2018
Europaparlamentet behandlar just nu det kontroversiella handelsavtalet med Marocko. Nils Torvalds (SFP/ALDE) har fungerat som föredragande för fiskeriutskottets ståndpunkt.
SFP-RKP | 26.11.2018
Kaarle Hurtig, företagare och journalist från Vallgård, kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Helsingfors.
SFP-RKP | 26.11.2018
SFP i Helsingfors har idag nominerat Lotta Keskinen till kandidat i riksdagsvalet 2019. Lotta Keskinen är Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande och medlem i SFP:s partifullmäktige.
SFP-RKP | 25.11.2018
Vi har inte råd att vänta längre. Ett liv fritt från våld är det minsta vi kan kräva för Finlands och världens kvinnor.
SFP-RKP | 22.11.2018
Alexander Lång, 27, blir från och med januari ny specialmedarbetare för Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE).
SFP-RKP | 20.11.2018
Riksdagen behandlade idag första redogörelsen om idrottspolitik. Kulturutskottets representant Nylander höll Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.
SFP-RKP | 20.11.2018
I dag den 20 november infaller barnkonventionens dag. Under hösten har flertalet illavarslande rapporter om barns och ungas välmående i Finland publicerats. Riksdagsledamöterna Thomas Blomqvist och Anders Adlercreutz ser med stor oro på utvecklingen.
SFP-RKP | 20.11.2018
Hur framtiden ser ut hänger på de förutsättningar vi ger de kommande generationerna. I enlighet med FN:s barnkonvention har alla barn rätt till ett gott liv. Något alltför många barn runt om i världen, och även i Finland, tyvärr inte har.
SFP-RKP | 16.11.2018
Den här veckan godkände Europaparlamentet ett initiativ som berör minimistandarder för minoriteter i EU.
SFP-RKP | 15.11.2018
Tjänstemännen i EU-kommissionen som ansvarar för rovdjurspolitiken är i färd med att försöka få igenom restriktioner för hur medlemsstaterna kan förvalta rovdjur som är strikt skyddade under EU:s art- och habitatdirektiv - såsom varg, björn och lodjur.

Pages