SFP-RKP | 25.11.2018
Vi har inte råd att vänta längre. Ett liv fritt från våld är det minsta vi kan kräva för Finlands och världens kvinnor.
SFP-RKP | 22.11.2018
Alexander Lång, 27, blir från och med januari ny specialmedarbetare för Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE).
SFP-RKP | 20.11.2018
Riksdagen behandlade idag första redogörelsen om idrottspolitik. Kulturutskottets representant Nylander höll Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.
SFP-RKP | 20.11.2018
I dag den 20 november infaller barnkonventionens dag. Under hösten har flertalet illavarslande rapporter om barns och ungas välmående i Finland publicerats. Riksdagsledamöterna Thomas Blomqvist och Anders Adlercreutz ser med stor oro på utvecklingen.
SFP-RKP | 20.11.2018
Hur framtiden ser ut hänger på de förutsättningar vi ger de kommande generationerna. I enlighet med FN:s barnkonvention har alla barn rätt till ett gott liv. Något alltför många barn runt om i världen, och även i Finland, tyvärr inte har.
SFP-RKP | 16.11.2018
Den här veckan godkände Europaparlamentet ett initiativ som berör minimistandarder för minoriteter i EU.
SFP-RKP | 15.11.2018
Tjänstemännen i EU-kommissionen som ansvarar för rovdjurspolitiken är i färd med att försöka få igenom restriktioner för hur medlemsstaterna kan förvalta rovdjur som är strikt skyddade under EU:s art- och habitatdirektiv - såsom varg, björn och lodjur.
SFP-RKP | 14.11.2018
SFP i Helsingfors gruppanförande i budgetdebatten hölls av Marcus Rantala på onsdagen.
SFP-RKP | 14.11.2018
Den sysselsättande effekten av SFP:s alternativa budget för 2019 är 3000 fler arbetsplatser jämfört med regeringens budgetförslag. Det är en av de viktigaste slutsatserna i den konsekvensanalys som riksdagens utredningstjänst har gjort.
SFP-RKP | 13.11.2018
Enligt Europaparlamentariker Nils Torvalds spelar valet av Merkels efterträdare en stor roll i hur Europas framtid kommer att te sig.

Pages