SFP-RKP | 17.04.2018
Det är väldigt få som tror att social- och hälsovårdsreformen på riktigt ska ge kostnadsinbesparingar. Tvärtom tyder mycket av det som experterna sagt i offentligheten att kostnaderna kommer att öka.
SFP-RKP | 17.04.2018
Regeringens iver att luckra upp normer äventyrar arbetet som gjorts för Östersjön.
SFP-RKP | 14.04.2018
Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade sina första riksdagsvalskandidater – och presenterade 58 landskapsvalskandidater – under veckoslutets kretsmöte på Bergö.
SFP-RKP | 14.04.2018
Ge Österbotten en läkarhelikopter, fulljour till VCS och dagkirurgi till Jakobstads sjukhus.
SFP-RKP | 14.04.2018
Trycket att avvisa har lett till högst tvivelaktiga tillvägagångssätt både hos Migrationsverket och polisen, säger Anders Adlercreutz.
SFP-RKP | 13.04.2018
Svenska folkpartiet i Nyland har gett respons på Nylandsplanen, som bereds som bäst.
SFP-RKP | 12.04.2018
Anders Adlercreutz har lämnat in ett skriftligt spörsmål om mögelskoleproblematiken.
SFP-RKP | 11.04.2018
I Helsingfors råder det brist på personal inom småbarnspedagogiken. Det gäller barnträdgårdslärare, barnskötare och socialarbetare. Svenska folkpartiets vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin kräver åtgärder.
SFP-RKP | 11.04.2018
Vart tog de betydande tilläggssatsningarna på utbildning och forskning vägen? Eller linjedragningen om en avgiftsfri småbarnspedagogik? De skulle verkligen ha behövts.
SFP-RKP | 10.04.2018
Jag är glad över att frågan har ett så stort stöd hos samtliga länder och partier som är representerade. Det är ett styrkeprov för det nordiska samarbetet, säger Anna-Maja Henriksson.

Pages