SFP-RKP | 09.05.2018
Många av oss har överraskats av de här bristerna i lagstiftningen. Det här bör åtgärdas så snart som möjligt.
SFP-RKP | 09.05.2018
Det är tråkigt att vissa partier upplever sig ha blivit utanför referensgruppen, men de har själva varit med och tagit beslutet om att tillsätta en person per kommun på landskapsstyrelsens möte i april ifjol.
SFP-RKP | 08.05.2018
Sysselsättningsgraden borde vara minst 75 procent, men allra helst omkring 80 procent som i våra nordiska grannländer.
SFP-RKP | 05.05.2018
Man kan inte i all oändlighet tumma på centrala principer i behandlingen av det självständiga Finlands största reform någonsin. Här går gränsen.
SFP-RKP | 05.05.2018
Nu har ytterligare en kommun dragit sig ur och det är bara fyra kommuner kvar. Hela försöket håller på att bli en fars.
SFP-RKP | 04.05.2018
Vi behöver bättre terminalvård för dem som vill ha det. Men vi behöver också en strikt, men möjliggörande lag om eutanasi för dem, för vilka terminalvård inte är ett alternativ utan som uttryckligen vill ha eutanasi.
SFP-RKP | 02.05.2018
Nedskärningarna inom de olika budgetområdena kommer att synas främst genom villkor för stödutbetalningarna eller genom att införa olika storlekstak på t.ex. jordbruksstöden.
SFP-RKP | 02.05.2018
Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har reagerat på att portalen inte har en svenskspråkig adress och identitet, vilket strider mot språklagen, Ålands självstyrelselag och grundlagen.
SFP-RKP | 30.04.2018
Det enda kloka vore att skjuta upp landskapsvalet till våren 2019 i samband med riksdagsvalet. Riksdagen behöver arbetsro.
SFP-RKP | 28.04.2018
Satsningar på motion betalar sig tillbaka.

Pages