SFP-RKP | 01.10.2018
Bättre ljudmiljöer gagnar alla, eftersom dåliga ljudmiljöer påverkar inlärning, minnet och utsöndringen av stresshormoner.
SFP-RKP | 29.09.2018
SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson anser att regeringspartierna nu äntligen borde ta sitt förnuft till fånga och ge Vasa centralsjukhus omfattande dygnet runt-jour.
SFP-RKP | 29.09.2018
Järnvägsspåret behöver en grundförbättring och dubbla spår på åtminstone en del av sträckorna. Genom förbättringsåtgärder kunde flera tågturer köras och förbindelserna för både kommuninvånarna och företagen skulle bli snabbare
SFP-RKP | 28.09.2018
Hangö—Hyvinge-banan är den enda banan för godstrafik i södra Finland som inte ännu elektrifierats. Riksdagsledamöterna Thomas Blomqvist (SFP), Anders Adlercreutz (SFP), Maarit Feldt-Ranta (SDP) kräver att elektrifieringen av banan snabbt förverkligas.
SFP-RKP | 28.09.2018
Riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP) från Åbo har lämnat in sex personliga budgetmotioner till regeringens budgetproposition för 2019.
SFP-RKP | 28.09.2018
SFP:s riksdagsledamot och Kyrkslätts fullmäktigeordförande Anders Adlercreutz har lämnat in budgetmotioner där han kräver resurser för ny vägbeläggning för vägarna.
SFP-RKP | 28.09.2018
Europaparlamentariker Elsi Katainen (C/ALDE) och Nils Torvalds (SFP/ALDE) ställer sig kritiska till EU-kommissionens nya förslag om programmet för gränsöverskridande regionala samarbeten.
SFP-RKP | 27.09.2018
SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson är besviken över att sametingslagen inte kommer att förnyas under denna regeringsperiod.
SFP-RKP | 27.09.2018
Nära havet finns både speciella behov och en betydande industri. Bland annat därför är Vasa en naturlig placeringsort för läkarhelikoptern, säger Anna-Maja Henriksson.
SFP-RKP | 26.09.2018
Inom ramen för EU:s pågående budgetförhandlingar har Nils Torvalds lämnat in ett förslag för att EU i sin gemensamma jordbrukspolicy CAP ekonomiskt ska stödja forskning och innovationer.

Pages