SFP-RKP | 18.12.2018
Sektorn för utbildning och småbarnspedagogik slog fast sin egen budget på tisdagskvällen. Martina Harms-Aalto är nöjd med resultatet.
SFP-RKP | 18.12.2018
Markus Blomquist, VD för ett finskt kemiföretag inom cirkulär ekonomi som är verksamt i Tyskland, kandiderar i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.
SFP-RKP | 18.12.2018
Sharie Sveholm, Studerandekåren Noviums styrelseordförande 2019, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.
SFP-RKP | 18.12.2018
Mikael Holmberg, stadsstyrelseordförande i Pargas stad, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.
SFP-RKP | 18.12.2018
En preliminär överenskommelse om nya utsläppsminskningsmål för person- och paketbilar nåddes igår kväll i Bryssel.
SFP-RKP | 18.12.2018
Mia Heijnsbroek-Wirén, 49, stadsstyrelseordförande i Lovisa och kretsordförande i Svenska folkpartiet i Nyland kandiderar i riksdagsvalet.
SFP-RKP | 17.12.2018
Enligt SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson uppfyller inte regeringens vårdreform regeringens egna målsättningar om att stävja ökningen av vårdkostnaderna.
SFP-RKP | 15.12.2018
Riksdagsledamöterna Mikaela Nylander och Anders Adlercreutz har lämnat in ett skriftligt spörsmål som gäller brandbestämmelserna i trähöghus.
SFP-RKP | 15.12.2018
Barnfattigdomen i Finland är idag ett växande problem trots att den allmänna inkomstnivån har stigit. Barnfattigdom är vanligast i familjer med endast en försörjare.
SFP-RKP | 14.12.2018
Idag står det klart att riksdagen inte beviljade de så kallade julklappspengarna till vaccinationsupplysning.

Pages