SFP-RKP | 17.12.2018
Enligt SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson uppfyller inte regeringens vårdreform regeringens egna målsättningar om att stävja ökningen av vårdkostnaderna.
SFP-RKP | 15.12.2018
Riksdagsledamöterna Mikaela Nylander och Anders Adlercreutz har lämnat in ett skriftligt spörsmål som gäller brandbestämmelserna i trähöghus.
SFP-RKP | 15.12.2018
Barnfattigdomen i Finland är idag ett växande problem trots att den allmänna inkomstnivån har stigit. Barnfattigdom är vanligast i familjer med endast en försörjare.
SFP-RKP | 14.12.2018
Idag står det klart att riksdagen inte beviljade de så kallade julklappspengarna till vaccinationsupplysning.
SFP-RKP | 14.12.2018
Förslaget att Åbolands sjukhus skulle bli ett regionsjukhus under ÅUSC är problematiskt ur flera synvinklar. Framförallt är uppfattningen om att man kan ställa tillgången till service på svenska mot tillgången till specialsjukvård oroande.
SFP-RKP | 14.12.2018
Finansutskottet föreslår tilläggsanslag till tre kvinnoorganisationer (Kvinnoorganisationernas centralförbund, Nytkis och Monika Naiset).
SFP-RKP | 14.12.2018
Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) är nöjd över att det österbottniska andelslaget Viexpo beviljas 170 000 euro i tilläggsfinansiering av riksdagens finansutskott.
SFP-RKP | 12.12.2018
För ett år sedan i oktober omkom tre beväringar i olyckan i Raseborg och förra veckan dog en annan beväring i en olycka på självständighetsdagen.
SFP-RKP | 12.12.2018
Europaparlamentet har idag tagit stora steg framåt inom forskning och innovation genom att godkänna Horisont Europa - det europeiska programmet för forskning och innovation.

Pages