Mellanrapporten som avgetts av arbetsgruppen för internetröstning