Medborgarbladet

 Medborgarbladet är din medlemsförmån då du går med i Svenska folkpartiet. Tidningen behandlar på bred horisont de svenskspråkiga finländarnas intressen både då det gäller politik och kultur. Tidningen skriver även om internationell politik och ekonomi.

Filerna är i pdf- eller webbtidningsformat(nr.1 2013 framåt). Om du inte får upp pdf-filerna, ladda ner Adobe Reader

2011 April: Medborgarbladet nr.2  

Två språk hemma | Östersjöpriset | Suljetun Suomen historia Öppna

2011 December: Medborgarbladet nr.5  

SFP - Finlands internationella parti! Öppna

2011 Februari: Medborgarbladet nr.1  

Företagsamhet Egenföretagare Om företagaren själv får bestämma Europa 2020 Öppna

2011 Juni: Medborgarbladet nr. 3  

Lars Gästgivars SU:s kongress Georg Henrik Wrede Intelligent på tangent. Öppna

2011 Oktober: Medborgarbladet nr. 4  

Kommunreformen Balans i vardagslivet Regeringens 100 första dagar Öppna

2012 April: Medborgarbladet nr.2  

Arbetsmarknaden Stefan Wallin Kommunreformen och kyrkan. Öppna

2012 December: Medborgarbladet nr.5  

Silja borgarsdóttir Sandelin: ”Det nordiska sam­ arbetet behövs mer än någon­ sin. Vårt samarbete är äldre än både EU och Nato. Det ut­ gör en starkare grund och har ett starkare understöd bland medborgarna” Öppna

2012 Februari: Medborgarbladet nr.1  

Försvarsreformen Lobbyverksamheten i Finland. Öppna

2012 Juni: Medborgarbladet nr. 3  

SFP får nytt utseende. Öppna

2012 Oktober: Medborgarbladet nr. 4  

Kolla in kandidat- listorna! Öppna

2013 April: Medborgarbladet nr.2  

Medborgarbladet fyller 70år. Öppna

2013 December: Medborgarbladet nr.5  

Borgå stiftelse fyller 90år, läs mera! Öppna

2013 Februari: Medborgarbladet nr.1  

Varför talar vi inte om Nato? Läs mera. Öppna

2013 Juni: Medborgarbladet nr. 3  

Christina Gestrin Tanken bakom reduceringsfisket är dels att dra nytta av miljöaspekten.. Öppna

2013 Oktober: Medborgarbladet nr. 4  

Medborgarbladet är din medlemsförmån då du går med i Svenska folkpartiet. Öppna