SFP i Sibbo: Trafikdiskussion

To 27.09.2018 | 18:00

Välkommen på diskussionstillfälle om kollektivtrafiken i Sibbo torsdagen den 27 september kl. 18.00 på Ljusbacka, Ljusbackavägen 24 i Sibbo. 

Vad fungerar, och vad är det som inte fungerar i kollektivtrafiken i Sibbo? Hur kan Helsingforsregionens trafik, HRT, bättre beakta Sibbobornas behov?

Kristian Rehnström, SFP:s representant i HRT:s styrelse, inleder diskussionen. Även Kicka Lindroos, SFP:s suppleant och Sibbos representant i HRT, medverkar. 

Kaffeservering.

Arrangör: SFP i Sibbo

Location: