Aktuella vägplaner/projekt i Dragnäsbäck-Hemstrand

Ons 01.11.2017 | 19:00

SFP:s lokalavdelning Dragnäsbäck-Hemstrand ordnar ett diskussionstillfälle på Borgaregatans skola 1.11 kl. 19 om aktuella vägplaner/projekt inom vårt område. Kommunteknikens ledare Markku Litmanen berättar om bland annat Alskatvägens ombyggnad och Pohjolagatans anslutning till Bockska hörnet.

Kom med hör hur dessa projekt påverkar din närmiljö, alla är välkomna.