EUROPAPARLAMENTSVALET 2019

EUROPAPARLAMENTSVALET 2019

Europaparlamentsvalet hålls söndagen den 26 maj 2019. Förhandsröstningen hålls 15-21.5 (utomlands 15-18.5).

Kandidatuppställningen fastställs på torsdagen den 25 april, varefter kandidatnumrorna publiceras.

Dessa kandidater är nominerade av partistyrelsen 25.10.2018. Vi kommer att nominera en full lista, vilket betyder 21 kandidater.

Torvalds
Nils
Bonsdorff
Björn
Skytte
Ida-Maria
Jungner-Nordgren
Anna
Schulman
Max

Nyheter

18.12.2018 | SFP-RKP

- För den svenska sektorn innehåller budgeten flera goda nyheter, säger Harms-Aalto.

18.12.2018 | SFP-RKP

Som VD och utbildad diplomingenjör kommer Blomquists fokus i kampanjen att vara frågor som berör företagsamhet och re

18.12.2018 | SFP-RKP

Sveholm studerar för tredje året företagsekonomi på Yrkeshögskolan Novia i Åbo och har under året fungerat som vice o

18.12.2018 | SFP-RKP

- Med 30-års erfarenhet av kommunala förtroendeuppdrag och med en mångårig erfarenhet av ordförandeskap i bankstyrels

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi