Egentliga Finland

Kretskansliet i Egentliga Finland

Kontaktchef
Cecilia Achrén
cecilia.achren(at)sfp.fi
040-500 5548

Verksamhetskoordinator
Matilda Grindgärds
matilda.grindgards(at)sfp.fi
040-582 2337

Auragatan 1G
20100, Åbo

Hitta oss på Facebook

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Åboland rf.
PB 59873
00021 FAKTURERING

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 0037 2290 0157
Operatör: OpusCapita Solutions Oy
Operatörens förmedlarkod: E204503

Google Map of Logarvaregatan 5

De politiskt organiserade SFP-seniorerna i Åboland skriver i en resolution att en betydande del av regionens pensionärer som betydelsefulla skattebetalare har rätt att vänta sig att samhället genom

Han vill också avskaffa statssekreterarsystemet.

SFP uppmanar till ett öppnare beslutsfattande och en aktiv dialog mellan förvaltningen och skärgårdsborna.

Pages

Kretsstyrelsen i Egentliga Finland

Kretsordförande:
Regina Koskinen (regina.koskinen(at)gmail.com / 040-5789098)

Vice ordförande:
Lars Nyberg (lars.nyberg(at)turku.fi)
Ghita Edmark (ghita.edmark(at)icloud.com)

Styrelsen: 
Joachim Hesthammer
Anne Eriksson
Leif Byman
Märta Marjamäki
Charlotta Häggblom
Rolf Schwartz

Ersättare:
Markus Blomquist
Staffan Sundström
Jill Karlsson
Björn Taxell
Nina Lindholm
Helen Honkasaari

Svensk Ungdom

Verksamhetsledare för SU i Åboland: 
Sara von Bonsdorff
sara(at)su.fi
Svensk Ungdom / RKP-nuoret


Riksdagen

Assistent för riksdagsledamot Stefan Wallin
Oscar Byman
oscar.byman(at)riksdagen.fi

SFP:s fullmäktigeledamöter i Egentliga Finland 2017-2021:

Åbo:
Ida Schauman
Ulla Achrén
Nicke Wulff

Pargas:
Mikael Holmberg
Staffan Åberg
Folke Pahlman
Mona Rönnholm
Christer Friis
Rolf Schwartz
Merja Fredriksson
Daniel Strömborg
Kurt Lundqvist
Olof Elenius
Johanna Tengström
Kaj-Johan Karlsson
Tarja Rinne
Regina Koskinen
Kurt Ekström
Maj Björk
Laura Wickström
Tomas Jansén

Kimitoön:
Jan-Erik Enestam
Inger Wretdal
Helena Fabritius
Wilhelm Liljeqvist
Niklas Guseff
Daniel Wilson
Patrik Sjöblom
Jill Karlsson
Fredrik Simola
Jonas Blomqvist
Kristian Lindroos
Michael Oksanen
Kim Wendelin

S:t Karins:
Åsa Gustafsson

Reso:
Janette Broberg

SFP:s förtroendevalda i Egentliga Finland 2013-2016:

Lorem ipsum

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi