Egentliga Finland

Kretskansliet i Egentliga Finland

Kontaktchef
Cecilia Achrén
cecilia.achren(at)sfp.fi
040-500 5548

Verksamhetskoordinator
Matilda Grindgärds
matilda.grindgards(at)sfp.fi
040-582 2337

Auragatan 1G
20100, Åbo

Hitta oss på Facebook

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Åboland rf.
PB 59873
00021 FAKTURERING

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 0037 2290 0157
Operatör: OpusCapita Solutions Oy
Operatörens förmedlarkod: E204503

Google Map of Logarvaregatan 5

Sixten Laine, 61 år, är hemma från Rosala på Kimitoön och är utbildad till stuert, men har under en längre tid varit egenföretagare.

De nominerade kandidaterna är, i alfabetisk ordning:
Achrén Ulla, Åbo
Bergqvist Sandra, Pargas
Gustafsson Åsa, S:t Karins
Heinonen Barbara, Pargas

Detta är första gången sedan år 2003 som SFP inte har ingått ett valförbund i valkretsen.

Pages

Kretsstyrelsen i Egentliga Finland

Kretsordförande:
Regina Koskinen (regina.koskinen(at)gmail.com / 040-5789098)

Vice ordförande:
Lars Nyberg (lars.nyberg(at)turku.fi)
Ghita Edmark (ghita.edmark(at)icloud.com)

Styrelsen: 
Joachim Hesthammer
Anne Eriksson
Leif Byman
Märta Marjamäki
Charlotta Häggblom
Rolf Schwartz

Ersättare:
Markus Blomquist
Staffan Sundström
Jill Karlsson
Björn Taxell
Nina Lindholm
Helen Honkasaari

Svensk Ungdom

Verksamhetsledare för SU i Åboland: 
Sara von Bonsdorff
sara(at)su.fi
Svensk Ungdom / RKP-nuoret


Riksdagen

Assistent för riksdagsledamot Stefan Wallin
Oscar Byman
oscar.byman(at)riksdagen.fi

SFP:s fullmäktigeledamöter i Egentliga Finland 2017-2021:

Åbo:
Ida Schauman
Ulla Achrén
Nicke Wulff

Pargas:
Mikael Holmberg
Staffan Åberg
Folke Pahlman
Mona Rönnholm
Christer Friis
Rolf Schwartz
Merja Fredriksson
Daniel Strömborg
Kurt Lundqvist
Olof Elenius
Johanna Tengström
Kaj-Johan Karlsson
Tarja Rinne
Regina Koskinen
Kurt Ekström
Maj Björk
Laura Wickström
Tomas Jansén

Kimitoön:
Jan-Erik Enestam
Inger Wretdal
Helena Fabritius
Wilhelm Liljeqvist
Niklas Guseff
Daniel Wilson
Patrik Sjöblom
Jill Karlsson
Fredrik Simola
Jonas Blomqvist
Kristian Lindroos
Michael Oksanen
Kim Wendelin

S:t Karins:
Åsa Gustafsson

Reso:
Janette Broberg

SFP:s förtroendevalda i Egentliga Finland 2013-2016:

Lorem ipsum

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi