Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker

040-5610970
e-post

Staff sub group: 
Politik och information