Bli medlem i SFP

BLI MEDLEM, SFP BEHÖVER DIG

Som medlem i SFP stöder du ett tvåspråkigt och frisinnat Finland som är öppet och tolerant och där individens frihet, men också ansvar, är i centrum.

Alla medlemmar hör till en lokalavdelning eller specialförening. Du hittar dem här

Som medlem kan du kandidera i val, delta i våra utbildningar och påverka vår politik. Du får organisationserfarenheter och kan knyta spännande nya kontakter. Du väljer själv hur aktiv du vill vara. Vi uppskattar din insats oberoende om du är stödande medlem eller aktivist.

Bli medlem

Bli medlem i SFP.

Ifall du blev värvad av någon, vem värvade dig?

Svenska folkpartiets garanter

Stöd vårt parti. Bli medlem i Svenska folkpartiets garanter!

Svenska folkpartiets garanter har grundats för att ge den som vill ­gynna partiet en konkret möjlighet att bidra till en ökad självfinansiering. Garanternas medlemsavgifter går oavkortade till Svenska folk­partiets, Svensk Ungdoms, Svenska Kvinnoförbundets och Svenska Seniorer i ­Finlands valkampanjer och utgör en viktig del av valbudgeterna. Medlemsavgiften i föreningen är 70 euro och betalas in på konto­numret IBAN: FI4340552210000735.

Bli medlem genom att kontakta organisationssekreterare May Myrberg, may.myrberg@sfp.fi, 09-693 07 245. Du kan också ge ett frivilligt årligt bidrag på 250€. Alla bidrag är välkomna och ­används för att öka vårt ­partis inflytande.

Gör slag i saken! Du behöver inte vara partimedlem för att bli medlem av Svenska folkpartiets ­garanter.