Henriksson: Regiongymnasier kan vara en lösning

Regiongymnasier kan vara en lösning, säger SFP:s vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Henriksson säger att vi måste vara beredda att tänka i nya banor när det gäller gymnasieutbildningen. Bakgrunden är att gymnasienätverket i svenska Österbotten är mycket splittrat medan det samtidigt finns tryck på att andra stadiets utbildning ska spara 260 miljoner euro fram till år 2017.
- Utgångspunkten ska vara de studerandes synvinkel när vi planerar vår utbildning. För de studerande är det allra viktigaste att de får en kvalitativ utbildning på sitt modersmål, god studiehandling och har tillgång till ett brett och mångsidigt kursutbud i trivsam miljö. Jag tror inte att det för våra gymnasiestuderande spelar någon större roll vem som är gymnasiets huvudman, säger Henriksson.
För tillfället bereder en arbetsgrupp inom undervisnings-och kulturministeriet kriterier för anordnandet av yrkes- och gymnasieutbildning i framtiden. Enligt preliminära uppgifter skulle det krävas minst 500 elever för att anordna gymnasieutbildning och minst 2 000 elever för att ordna yrkesutbildning.
- Jag vill betona att det här är preliminära siffror. De visar ändå att vi högst antagligen måste vara beredda att hitta nya strukturer för anordnandet av utbildningen inom andra stadiet, också här i Österbotten. Regiongymnasier kan vara en lösning på dessa utmaningar, säger Henriksson.
Henriksson poängterade att vikten av enspråkigt svenska lösningar inom andra stadiets utbildning inte betyder att vi ska fjärma oss från det finska.
- Tvärtom, vi behöver samarbete inom gymnasieutbildningen över språkgränsen. Vi behöver mera av att göra tillsammans och ge de unga en möjlighet att använda det andra inhemska språket, men vardera språkgruppen ska ha egna upprätthållare. Detta för att trygga det vi kallar kulturautonomin och inflytandet över utbildningen på det egna språket.
Henriksson höll festtal på SÖFUK:s 20-årsjubileum och invigningen av Campus Kungsgården i Vasa den 12.5.2014.

Tilläggsuppgifter: Justitieministerns specialmedarbetare Otto Andersson,029 51 50255 eller 050 340 0972 

Author: