Våra temaveckor fortsätter. Nu med mänskliga rättigheter som tema
Påverka SFP:s politiska linje - skriv en motion till partidagen!
Denna vecka fokuserar vi på frågor som berör arbetsliv och företag
Ett fungerande samhälle behöver en frisk miljö. Så lyder rubriken för SFP:s andra temavecka.
Det handlar om närmat och lantbruk under SFP:s första politiska temavecka inför riksdagsvalet 2015
SFP kommer att jobba inom sjukvårdsdistrikten för en sund tolkning av jourförordningen där förlossningssjukhusen kan vara kvar.
Vi måste bära vårt medmänskliga ansvar också då humanitära kriser blossar upp, säger Johan Ekman.
Regiongymnasier kan vara en lösning, säger SFP:s vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Pages