Arbetsgruppens förslag gällande tidpunkterna för val och medborgarnas rättigheter att delta