Österbotten

Kretskansliet i Österbotten

Kontaktchef Emina Arnautovic
emina.arnautovic@sfp.fi
Tel: 040-451 6893

Verksamhetskoordinator Charlotta Rosenlöf
charlotta.rosenlof@sfp.fi
Tel: 044-277 2661

 

SFP i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten rf
Rådhusgatan 23
65100 VASA

Europaparlamentariker Nils Torvalds medarbetare Elisabet Rantschukoff
Elisabet Rantschukoff
Tel:  045-1393514

Svensk Ungdom:
Ellinor Juth
Tel: 044-28 55 271

Svenska Kvinnoförbundet: Agneta Udd-Saarela
Agneta Udd-Saarela
Tel: 050-359 6260

Google Map of Rådhusgatan 23 vasa

Nu har fem personer meddelat att de vill bli vice ordförande för Svenska folkpartiet, Elli Flén och Nicke Wulff som de nyaste namnen.

Björklund leder stadsfullmäktige i Närpes och gjorde ett gott resultat i riksdagsvalet. Björklund är pedagogie doktor och arbetar som universitetslärare.

- Lagmansgården är det enda svenskspråkiga skolhemmet i landet och där har man en lång erfarenhet av arbete med ungdomar som behöver speciellt mycket insatser för att hitta vägen framåt i livet.

Pages

Kretsstyrelsen i Österbotten

Ordförande:

Martin Norrgård, martin.norrgard@gmail.com

044 5560434

Vice ordföranden:

Brita Brännbacka-Brunell, britabrannbackabrunell@gmail.com

050 5616214

Vice ordföranden:

Henrik Antfolk, henrik_antfolk@hotmail.com

Tel.045 61311575

 

Ordinarie medlemmar:                          Ersättare:                  
Valda 2018-2020
Tor Nygård, Kaskö                             Marcus Suojoki, Jakobstad
Jenny Häger Nykarleby                     Mikael Lindvall, Nykarleby
Ulla-Maj Salin, Korsholm                   Kenth Nedergård, Korsholm                
Lars Holmblad, Korsnäs                    Katarina Holmqvist, Korsnäs
Marjo Österdahl, Närpes                    Matts-Erik Viklund, Närpes
Sari Sompi, SvKF                               Anna-Lena Kronqvist, SvKF                         
Christer Rosengren, Seniorerna         Gunvor Skogman, Seniorerna
 
 Valda 2017-2019
 
 Anne-Mie Ranta, Kronoby                        Bengt-Johan Skullbacka, Kronoby
 Jan Ray, Larsmo                                      Åsa Björkman, Larsmo
 Bernhard Hjulfors, Pedersöre                  Yvonne Byggmästar, Pedersöre
 Ulrika Staffans, Vörå                                Victor Ohlis, Vörå
Sture Skinnar, Malax                                 Minna Söderholm, Malax                
 Camilla Wikman, Karleby                         Mila Segervall, Kristinestad
 Olli Aalto, SU                                           Linnea Norrdahl, SU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kretskansliet

Kretskansliet är en servicepunkt för alla medlemmar och de som är intresserade av SFP:s politik. Kretsorganisationen - Svenska folkpartiet i Österbotten - är den samlande faktorn för alla våra medlemmar i Vasa valkrets.

Vi arbetar med politiska frågor med regional anknytning och ansvarar för delaktighet i olika val i Vasa län. Vi har 49 lokalavdelningar utspridda på fjorton kommuner, från Karleby i norr till Kristinestad i söder med totalt 10876 medlemmar. Vi ser våra medlemmar som den främsta resursen och som en stabil utgångspunkt för vår aktiva insats för Österbotten och en fungerande tvåspråkighet.

Kretsmötet

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Österbotten, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom ,Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

Kretsmötet väljer en kretsstyrelse med uppgift att fungera som en katalysator och drivkraft i politiska frågor som berör Österbotten, handha valverksamhet samt fungera som kontaktpunkt mellan partiets övriga organisationer, riksdagsledamöter och ministrar. Den österbottniska kretsen representeras av kretsordförande vid partiets partistyrelsemöten samt organisationsutskott. SFP i Österbotten har fjorton representanter i partiets fullmäktige.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi