Lars Nyberg

Lars Nyberg
452
“Vill värna om frisk inneluft på dagis, skolor och åldringsvård. Månar om ett fungerande skolnät för både svenska och finska sektorn. Planläggningen skall vara vettig - bygg inte bort våra grönområden. En annan språkbadslinje bör startas å det snaraste, enligt fullmäktiges önskan. Vi måste inom de följande två åren förbereda oss inom kommunen inför den eventuellt förestående sote-reformen. Det blir krävande och mångfacetterat, men är ytterst viktigt. Vi vet inte ännu hur den ser ut, så vi måste vara beredda att reagera smidigt.”
NamnLars Nyberg
Födelseår1965
KommunÅbo
StadsdelRäntämäki
TitelSpråkbadslärare, IKT- och AV-ansvarig
Fungerar som språkbadslärare på högstadiet. Andra aktiva decenniet inom Hem och Skola. Har erkänd förmåga att diskutera med vem som helst, men kan ta upp strid om viktiga frågor ifall diskussioner inte hjälper. Frisk inneluft och fungerande skolnät ligger mig varmt om hjärtat.

Viktiga politiska frågor

Daghem och skolor
Vill värna om skolors, daghems och sociala sektorns friska inneluft, saklig budgetering för sagda sektorer - i motsats till den alltför vanliga underburgeteringen, främst inom skolsektorn. Sirkkalas område bör planeras och åtgärdas snabbt, vi har inte möjlighet att sända elever till grannskolan som på finska sidan. Den andra språkbadslinjen skall grundas, enligt fullmäktiges önskan.
Utveckling
Planläggning och fastigheter ligger mig varmt om hjärtat. Godkänner inte planer som den senaste om Rosenkvarteret, där man vill bygga nya hus på bekostnad av existerande daghem - detta i en växande stad med kronisk brist på daghems- förskole- och eftisplatser. Inte heller gillar jag överdimensionerade trafikmängder rakt igenom bostadsområden. Då föredrar jag ett kraftigt utvecklande av cykelvägsnätet samt kollektivtrafiken. Centrum får dock inte helt stängas för bilar, ty centum måste få vara levande.
Social- och hälsovård
En eventuell sote-reform kräver att vi i Åbo förbereder oss ordentligt. Det kräver mycket arbete, mycket studier - men är ytterst viktigt. Stadens vårdinrättningar får inte säljas ut, även om de eventuellt skulle bolagiseras. Godkänner inte att staten kringskär kommunernas verksamhetsmöjligheter genom att ensidigt ta över sote-sektorns fastigheter, utan ersättning.