SFP-RKP

Camilla Mäkinen och Anders Wikström nya pressekreterare för SFP

Anders Wikström är 38 år och har tidigare bland annat arbetat som informatör vid Aktia. Wikström har också fungerat som assistent för riksdagsledamot Mikaela Nylander. Camilla Mäkinen är 27 år och flyttar till SFP från tjänsten som generalsekreterare för Hankens studentkår (SHS). Mäkinen har tidigare arbetat som assistent för Jörn Donner i riksdagen samt gjort praktik vid den amerikanska kongressen.

Patrik Björkman kandiderar i riksdagsvalet

– Jag vill arbeta för att göra Finland till ett mer företagarvänligt land. Det ska vara lätt att grunda företag och få dem att växa. Företagande är en förutsättning för välfärd. Resurser måste skapas innan de kan fördelas, säger Björkman.

Som pappa till tre barn är också frågor som rör barn och unga viktiga för Björkman.

–Allt fler skolor och daghem lider av dålig inomhusluft idag. Baracker är inte en bra skolomgivning för våra barn. Det här är ett nationellt problem som måste åtgärdas.

Riksdagen går inte i regeringens koppel

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson anser det som oerhört att man från regeringspartiernas led föreslagit att social- och hälsovårdsutskottets halvfärdiga valfrihetsbetänkande skulle skickas för granskning till social- och hälsovårdsministeriet.

– Det här är helt ofattbart. Riksdagen går inte i regeringens koppel. Riksdagen och dess utskott fattar självständiga beslut. Vi börjar röra oss på principiellt farliga vatten, ifall ministerierna på förhand börjar granska utskottens betänkanden, säger Henriksson.

Strand: Sysselsättningsmålet bör vara 80%

Den nya arbetstidslagen diskuterades i riksdagen på onsdagen. Syftet med de föreslagna ändringarna är att säkerställa flexibla arbetstidsarrangemang för olika företags och arbetsgivarsammanslutningars behov, samt för att underlätta samordningen mellan arbete och privatliv för arbetstagarna.

– Ändringarna i lagen är i sig positiva, men det krävs en rad olika tilläggsåtgärder för att verkligen höja sysselsättningsgraden, sade riksdagsledamot Joakim Strand i debatten.

Torvalds: Det krävs modiga beslut för att minska CO2-utsläppen från trafiken

Som en rad i arbetet mot klimatförändringen har EU-kommissionen presenterat ett förslag om att minska koldioxidutsläppen från person- och paketbilar. Kommissionens förslag är en del av en bredare helhet av klimatlagstiftning, som också innefattar transport, jordbruk och handeln med utsläppsrätter inom industrin.

Riksdagsledamöter kräver anslag för Karleby-Jakobstad flygfält i Kronoby

Flygtrafiken har en viktig betydelse för Karleby- och Jakobstadsregionen och för regionens näringsliv. Staten kan stöda den lokala flygtrafiken om resetiden från Helsingfors med tåg är över tre timmar. Riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson (SFP), Jutta Urpilainen (SDP) och Peter Östman (KD) kräver att man i nästa års statsbudget ska reservera 350 000 euro för att stödja flygtrafiken till Karleby-Jakobstad (Kronoby) flygplats.

Satsa på bättre ljudmiljöer

Ljudmiljöerna påverkar mycket. Det är inte enbart personer med hörselskada eller – nedsättning som påverkas negativt av dåliga ljudmiljöer, framhåller Svenska hörselförbundets ordförande, riksdagsledamot Mikaela Nylander.

– Bättre ljudmiljöer gagnar alla, eftersom dåliga ljudmiljöer påverkar inlärning, minnet och utsöndringen av stresshormoner, sade hon då hon öppnade ett seminarium om ljudmiljöer på måndagen i Helsingfors.

Gräv ner prestigen och ge Vasa centralsjukhus omfattande jour

– Centerpartiet och samlingspartiet grälar igen, den här gången om omfattande jour för Vasa centralsjukhus. Jag har ett budskap till dem: blås av konflikten genom att göra det enda kloka, låt Vasa centralsjukhus erbjuda omfattande dygnet runt-jour, säger Henriksson.

Henriksson påminner regeringspartierna om att fakta talar för att Vasa borde få omfattande jour. Siffran 12 sjukhus med omfattande jour, som regeringen har fixerat sig vid, har den själv hittat på.

Adlercreutz och Blomqvist vill ha resurser för Kustbanan

SFP:s riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Thomas Blomqvist efterlyser resurser för att förbättra Kustbanan. De har lämnat in en budgetmotion för att inleda planeringen av förbättringsarbetet.

– Kustbanan mellan Helsingfors och Åbo är utan tvekan en av de viktigaste delarna av infrastrukturen i södra Finland. Järnvägsspåret behöver en grundförbättring och dubbla spår på åtminstone en del av sträckorna. Genom förbättringsåtgärder kunde flera tågturer köras och förbindelserna för både kommuninvånarna och företagen skulle bli snabbare, säger Adlercreutz.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP