SFP-RKP

SFP nominerade de första kandidaterna för Europaparlamentsvalet

SFP nominerade de fem första kandidaterna i Europaparlamentsvalet i samband med partistyrelsemötet i Helsingfors.

– Vi är Finlands mest EU-vänliga parti och därför är jag glad över att kunna presentera våra första kandidater för Europaparlamentsvalet. Kandidaterna har ett brett kunnande och stort engagemang för EU. SFP:s målsättning är att säkra vår närvaro i Europaparlamentet och vara en samlande politisk kraft för fred, stabilitet, rättvisa och en positiv utveckling i Europa, säger riksdagsledamot och partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Henriksson: Vapenhandeln med Saudiarabien måste stoppas omedelbart

Situationen har varit ohållbar redan länge. Saudiarabiens agerande i Yemen, där civila dödas och miljontals människor är på flykt, är mycket allvarligt, säger Henriksson. Sedan 2015 har situationen ständigt förvärrats.

- Det brutala mordet på Jamal Kashoggi visar igen att situationen i Saudiarabien är under all kritik när de gäller de mänskliga rättigheterna. Det här kräver åtgärder inte bara från Finlands sida – hela det internationella samfundet måste reagera.

Tuffare tag mot plastskräp i våra hav

Europaparlamentet har i dag godkänt lagstiftningsåtgärder för att minska på mängden plastavfall i de Europeiska haven. Mängden skadligt plastavfall i haven blir allt större och därför föreslås nu nya regler för de engångsplastprodukter som oftast förekommer på Europas stränder och i havet. Tillsammans med övergivna och förlorade fiskeredskap utgör de här produkterna 70% av allt skräp i havet.

Finland behöver satsningar på klimatet, företagsamheten och de ungas välmående

Vi lever i politiskt spännande tider och en av de viktigaste frågorna just nu är hur klimatförändringen ska tacklas.

SFP i Helsingfors anser att klimatförändringen ska prioriteras, både nationellt och på EU-nivå. Som stad har Helsingfors goda möjligheter att skapa utrymme för innovationer inom förnyelsebara energiformer, till exempel. Vi måste ge sådana satsningar tillräckligt med resurser.

Helsingfors är en växande stad. Vi arbetar för en hållbar och långsiktig ekonomisk politik som skapar möjligheter till tillväxt och nya arbetsplatser.

Henriksson: Mycket välkommet beslut om Kvarkenfärjan

- Det här är ett mycket välkommet beslut för Vasaregionen och hela Österbotten liksom för Umeå och Västerbotten. Kort och gott, den nya kvarkenfärjan är en vinst för hela Finland och det Nordiska samarbetet.

- Aktivt arbete på bred front gav resultat. Jag vill tacka regeringen för det här goda beslutet säger Henriksson.

 

Tilläggsinformation:
Anna-Maja Henriksson
050-512 2377

Wallin: Sysselsättningsgraden får inte sjunka

Framtidsutskottets ordförande Stefan Wallin höll Svenska Riksdagsgruppens anförande i plenum angående del två av statsrådets framtidsredogörelse om förändringen av arbete.

Wallin välkomnar att regeringen i framtidsredogörelsens andra del koncentrerar sig på arbetet:

-Arbetet befinner sig mycket riktigt i en brytningspunkt. När arbetet förändras måste man se till att sysselsättningsgraden inte tillåts sjunka, tvärtom behöver vi en fortsättningsvis högre sysselsättningsgrad för att bryta hållbarhetsunderskottet, vilket redogörelsen mycket riktigt konstaterar.

Borgarsdóttir Sandelin: Satsa på klimatet, familjerna och flera jobb

- Vi vet att det går åt skogen med såväl näring, natur som ekonomi om vi fortsätter vår ohållbara och klimatskadande livsstil. Vi behöver en förändring som tvingar oss att tänka om. Vi behöver förnyelsebar energi istället för kolkraft, renare teknik och bränslen i trafiken och mindre värmesvinn från byggnader, säger Borgarsdóttir Sandelin.

Rehn-Kivi: Regeringens centraliseringsiver äventyrar patientsäkerheten

Förslaget framställdes av Svenska folkpartiets riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi. Hon är än en gång besviken över hur liten förståelse regeringspartierna har för hur verksamheten fungerar i regionerna.

- Vi har flera sjukhus i vårt land, som har en avgörande ställning i sitt område, men som på grund av centraliseringen nedmonteras. Avståndet till närmaste jourhavande sjukhus är i vissa fall alldeles för långt och detta både försvagar patientsäkerheten och gör det praktiskt svårt för patienten, betonar Rehn-Kivi.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP