SFP-RKP

Tomrummet efter Merkel blir märkbart, men Europas framtid ska stöpas vidare

Solidaritet, var budskapet då Tysklands förbundskansler i dag inför Europaparlamentet höll sitt tal om Europas framtid.

Enligt Europaparlamentariker Nils Torvalds är talet oerhört viktigt för att sätta riktningen för ett EU utan Merkel som central symbol för EU:s samarbete. Angela Merkel har meddelat att hon inte kommer att ställa upp för omval till ordförande för sitt parti CDU och att det här blir hennes sista mandatperiod som förbundskansler.

– Merkel har fungerat som en central spelare i det europeiska samarbetet under en lång tid nu, säger Torvalds.

Löfström: Nytt finländskt rekord i populism av Sannfinländarna

Sannfinländarna vill i sin alternativa budget skära ner klumpsumman till Åland med 100 miljoner euro.

– Man vet inte om man ska skratta eller gråta, det är så oseriöst att jag undrar hur man ens täcks. Leena Meri, som uttalar sig om Åland för Sannfinländarnas del, är själv medlem av riksdagens grundlagsutskott och vet så klart att förslaget inte ens är möjligt eftersom det strider mot både grundlagen och Ålands självstyrelselag, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström

Biaudet: Regeringens nedskärningar urholkar goda biståndsresultat

- Det är skäl att fråga sig ifall nedskärningarna och inriktningen på finansieringsstöd helt urholkar de fina målsättningarna om att hjälpa de allra mest utsatta, något som vi i Finland under årens lopp framhållit som allra viktigast, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

- Det handlar om arbetet för flickors och kvinnors rättigheter som till stor del finansierats via multilateralt samarbete och via medborgarorganisationernas arbete. Det handlar om stödet till de allra fattigaste länderna, säger Eva Biaudet.

SFP föreslår lösningar på personalbristen i Helsingfors

– Personalbostäder kunde vara en faktor som hjälper oss att lösa den akuta bristen på personal som råder, säger ordförande för nämnden för fostran och utbildnings svenska sektion Martina Harms-Aalto.

SFP i Helsingfors har aktivt arbetat för att underlätta den akuta bristen på personal inom dagvården och hemvården. I budgetförslaget för 2019 har Helsingfors stad föreslagit att lönerna för arbetstagare inom småbarnspedagogik höjs.

Skapa bättre möjligheter för pappor att vara hemma med sina barn

- Det här är inte bara viktigt på ett samhälleligt plan, utan också för det enskilda barnet, pappan och familjen. Vi bör göra vårt bästa för att se till att alla barn ges möjligheten till en god relation till sina föräldrar, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

I den familjereform som SFP föreslår förlängs den inkomstrelaterade föräldraledigheten till 18 månader. I förslaget delar mamman och pappan jämt på 12 månader och de resterande sex månaderna väljer någondera att använda

Blomqvist: Taxi måste finnas tillgängligt när man behöver den

Efter den nya taxilagens ikraftträdande har det på många håll rapporterats om sämre tillgång till taxibilar och långa väntetider. Syftet med den nya taxilagen var att öka konkurrensen och på det sättet förbättra tillgängligheten och få ned priset. På många håll i landet verkar effekterna av den nya lagen ha blivit de rakt motsatta, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist som vill att regeringen nu analyserar och korrigerar bristerna i lagen.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP