SFP-RKP

Beslut om sänkta arbetsgivaravgifter behövs i vår!

Svenska riksdagsgruppen anser att en förbättring av sysselsättningen kräver att Finland fortsätter med att sänka den totala skattegraden gradvis och balanserat, så att finansieringen av den offentliga servicen inte hotas. Löntagarnas köpkraft beräknas öka med ca fyra procent under det innevarande året tack vare de genomförda skattesänkningarna.
Svenska riksdagsgruppen anser att det är klokt att regeringen diskuterar tidtabellen för inkomstskattesänkningar i samband med vårens budgetdiskussion även om skattesänkningen genomförs först nästa höst.

Nordsjö hamn;

Europaparlamentets framställningsutskott företar i vår ett studiebesök till Finland och Helsingfors för att bekanta sig med Nordsjö hamn. Detta blev klart på ordförandekonferensens möte på torsdagen. Delegationen är ett resultat av en framställning till parlamentet om att hamnbygget står i strid med Naturadirektivet och nu senast den uppmärksamhet som muddringen med dess följder för TBT-halten i området medfört. Delegationen kommer att bekanta sig med hamnbygget och träffa organisationer och berörda parter.

Gestrin stöder inte tvångsinlösning av tomtmark

- Tvångsinlösning är ett gammalmodigt sätt att genomdriva markplanerings- och byggprojekt i kommuner. Detta har man försökt komma ifrån genom den nya markanvändnings- och byggnadslagen. Kommunerna skall alltid försöka komma överens med markägarna om markanvändningen. Toppstyrning genom tvång är en otrevlig förvaltningsmetod. Utgångspunkten måste vara att samarbetet inom och mellan kommuner alltid bör ske på frivillig väg, betonar Christina Gestrin.

EU-kommissionen ger inte dödsdom åt Forilla!

Men det finns system för registrering och identifiering av hästar, påpekar kommissionären.

Denna tolkning är viktig och glädjande för alla hästvänner, säger Astrid Thors i en kommentar till kommissionärens svar. Nu kan Forilla definitivt räddas. Jag hoppas också att länsveterinären som fattar beslutet om Forilla beaktar kommissionens tolkning av reglerna. Ett slutligt beslut om Forilla är att vänta väldigt snart, eftersom länsveterinären bett om yttranden av Hippos och andra
instanser under januari månad. Därefter tar veterinären slutligt ställning.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP