SFP-RKP

Lagstridigt att slå ihop svenskt och finskt gymnasium

Förslag som nämnts i samband med kommun- och servicestrukturreformen om att slå ihop ett finskt och ett svenskt gymnasium är lagstridiga. Det här anser Folktingsordförande, riksdagsledamot Astrid Thors (sfp) då hon i dag talade vid Svenska Pensionärsförbundets årsmöte i Helsingfors. Thors hänvisade till gymnasielagens 6 § där det stadgas att läroanstaltens undervisningsspråk är antingen finska eller svenska. Samma regler gäller för den grundläggande utbildningen och för yrkesutbildningen.

Det behövs en borgfred inför EU-ordförandeskapet

Europaparlamentets talman visade prov på besinning och avblåste den skenschism som maskinerats fram i Europaparlamentet av samlingspartets ledamöter av Europaparlamentet.
Min förhoppning är att dylik barnslig politisering som vi nu sett kan upphöra och att vi alla kan sluta upp för det finländska ordförandeskapet säger Astrid Thors i en kommentar med anledning av stormen i vattenglaset mellan Tuomioja och de konservativa mepparna.

Gruppordförande Christina Gestrin: Bra att minister Manninen framhöll språket

- Det var därför mycket positivt att kommun- och regionminister Hannes Manninen i offentligheten framhöll att språkförhållandena skall beaktas. Enligt Manninen blir det svårt att foga ihop en kommun där cirka hälften talar svenska med en helt finskspråkig kommun.
- Jag tolkar detta som om minister Manninen strävar efter att utarbeta även språkligt sett fungerande modeller för kommunerna. Regeringen bör därför inte binda sig till en minimigräns för befolkningsunderlaget. Det är viktigt att de

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP