SFP-RKP

Tvåspråkighetsprogrammet väcker känslor, igen.

På partidagen i fjol blev förslaget till tvåspråkighetsprogram ett av de mest omdiskuterade frågorna. Programmet skickades tillbaka till arbetsgruppen för omarbetning och komplettering.
Nu har arbetsgruppen presenterat sitt omarbetade förslag.
Detta är inte ett godkänt program. Det är partidagen som tar ställning till programmet i juni i år.
Ladda ner förslaget till program.

Resolutioner från kretsmötet

Kretsmötet avgav dessutom tre resolutioner.Resolution 1Utveckla den förebyggande verksamheten inom äldreomsorgenVi bör ta modell av Danmark och införa mera uppsökande verksamhet bland den äldre befolkningen som ett led i den förebyggande äldreomsorgen.Staden borde erbjuda invånare ett hembesök av en hälsovårdare några år efter pensioneringen. Med personlig hälsoinformation kan man hjälpa den åldrande befolkningen bibehålla sin fysiska och psykiska hälsa.

Årsmötet valde ny kretsstyrelse

Till ordförande omvaldes Maria Björnberg-Enckell.Till viceorförande valdes Björn Fant och Sebastian Gripenberg.Den nya kretsstyrelsen:Maria Bruncrona, suppleant Magnus BuchertHenrika Zilliacus-Tikkanen, suppleant David LindströmGunvor Brettschneider, suppleant Anhild TräskmanBirgitta Dahlberg, suppleant Susanna CollinGerd-Peter Löcke, suppleant Erik GeberAnn-Louise Laaksonen, suppleant Ulla WiklundJonas Forsman, suppleant Markus Standertskjöld-NordenstamNina Fabricius, suppleant Barbara Sorsa

Gymnasieutbildningen är i kris

Inom lärarkretsar har man konstaterat att den nya kursplanen i gymnasiet har lett till en smalare språkkompetens då frivilligheten i språkundervisningen ökade. Lika oroväckande är att vitsorden i de finskspråkigas studentprov i modersmål blir lägre för varje år som går. Lektorer som verkar som sensorer i modersmålsprovet slog larm i medlet av mars.
- Det är uppenbart att de minskade timresurserna har gett upphov till nivåsänkningen.

Regeringens budgetramar 2007-2011

Det finns än en gång orsak att understryka betydelsen av en inhemsk jordbruksproduktion. Det är inte föråldrat att tala om betydelsen av en hög självförsörjningsgrad av inhemska råvaror. Det handlar om att garantera riskfria och högklassiga råvaror för vår livsmedelsindustri. Finland har en hög moral och etik då det gäller husdjursuppfödning. I det finländska jordbruket tar man stor hänsyn till miljön. Just nu pågår arbetet med det nya EU- miljöstödprogrammet för jordbruket. Svenska riksdagsgruppen ger sitt fulla stöd för att programmet får den finansiering som behövs.

Sfp:s ministergrupp om rambudgeten: "Tuffa förhandlingar, hyggligt resultat"

Den andra stora frågan var statsförvaltningens produktivitetsprogram.
- De riktlinjer regeringen idag kom överens om är viktiga för att hålla staten konkurrenskraftig som arbetsgivare. Staten kommer i framtiden att ännu hårdare tävla om arbetstagarna med t.ex. privata företag. Statens arbetsplatser skall vara lockande och bra organiserade. Dessutom måste statens service bli både bättre och effektivare, slår andra finansmnister Ulla-Maj Wideroos fast.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP