SFP-RKP

Enestam: Miljödelen av regeringsprogrammet så gott som genomförd

Under den här regeringsperioden har Finlands oljebekämpningskapacitet redan
höjts betydligt tack vare regeringens och miljöministeriets systematiska arbete,
fortsatte Enestam. Det nya oljebekämpningsfartyget Seili togs i bruk på
Finska viken år 2004 och två av gränsbevakningsväsendets utsjöfartyg har byggts
eller byggs om till kombinerade bevaknings- och oljebekämpningsfartyg; det ena
togs i bruk 2005 (Tursas) och det andra kommer att tas i bruk i år (Uisko). Ytterligare är det meningen att det ännu i år grundas ett kunskapscentrum för

Personer med handikapp bör få rätt till personlig assistans

- Regeringens redogörelse om handikappolitiken är ett steg i rätt
riktning. Det är en självklarhet att olika handikappgrupper skall ha
samma rätt till utbildning, arbete, utkomst och självständigt boende
som andra medborgare, säger sfp:s arbetsutskott.

Sfp vill att personer med funktionshinder skall ses som
självständiga aktörer, inte som passiva mottagare av tjänster och
service.

Enestam nästsnabbast i Spetsbergen

Enestam som flera gånger tidigare vunnit skidmästerskapen bland
parlamentarikerna i herrklassen kom denna gång i mål fyra sekunder
efter vinnaren Sven Bergström från Sverige.

Förutom den individuella placeringen deltog Enestam även i det
finländska stafettlaget som kom på en tredje plats. I stafettlaget
deltog förutom Enestam även riksdagsledamot Marjukka Karttunen och
tjänstemännen Johanna Sarkimaa och Anssi Sepponen.

Från tanke till handling - tre kvinnor ser in i framtiden

Onsdagen den 17 maj 2006 kl.14 på G18, Georgsgatan 18, Helsingfors
Program
Eva Biaudet, riksdagsledamot.
Det nya europeiska fredsprojektet
Gunvor Kronman, direktör
En hungrande människa mindre betyder en broder mera.
Vad hände efter FN-toppmötet 2005?
Elisabeth Rehn, minister
Världens kvinnor är en resurs för demokrati och fred
I samband med seminariet lanseras debattskriften för Framtidsvisioner 1/2006 som utges av
Svenska folkpartiets internationella utskott. Skriften lyfter upp frågor som

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP