SFP-RKP

SFP välkomnar budgetuppgörelsen

SFP välkomnar uppgörelsen om nästa års budget för Helsingfors. De tillägg som gjordes i förhandlingarna mellan fullmäktigegrupperna och stadsstyrelsen godkände på måndagen möjliggör satsningar på bl.a. barnskyddet, hemvården, idrottsplatser och integration av invandrare även på svenska.

Av de totalt 22 miljoner som lades till reserveras merparten, 13 miljoner, på social-och hälsovården, konstaterar SFP:s gruppordförande Björn Månsson. Det är en riktig prioritering, särskilt som det möjliggör tilläggssatsningar på barnskyddet och hemvården.

SFP nominerade de första kandidaterna för Europaparlamentsvalet

SFP nominerade de fem första kandidaterna i Europaparlamentsvalet i samband med partistyrelsemötet i Helsingfors.

– Vi är Finlands mest EU-vänliga parti och därför är jag glad över att kunna presentera våra första kandidater för Europaparlamentsvalet. Kandidaterna har ett brett kunnande och stort engagemang för EU. SFP:s målsättning är att säkra vår närvaro i Europaparlamentet och vara en samlande politisk kraft för fred, stabilitet, rättvisa och en positiv utveckling i Europa, säger riksdagsledamot och partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP