SFP-RKP

Skapa bättre möjligheter för pappor att vara hemma med sina barn

- Det här är inte bara viktigt på ett samhälleligt plan, utan också för det enskilda barnet, pappan och familjen. Vi bör göra vårt bästa för att se till att alla barn ges möjligheten till en god relation till sina föräldrar, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

I den familjereform som SFP föreslår förlängs den inkomstrelaterade föräldraledigheten till 18 månader. I förslaget delar mamman och pappan jämt på 12 månader och de resterande sex månaderna väljer någondera att använda

Blomqvist: Taxi måste finnas tillgängligt när man behöver den

Efter den nya taxilagens ikraftträdande har det på många håll rapporterats om sämre tillgång till taxibilar och långa väntetider. Syftet med den nya taxilagen var att öka konkurrensen och på det sättet förbättra tillgängligheten och få ned priset. På många håll i landet verkar effekterna av den nya lagen ha blivit de rakt motsatta, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist som vill att regeringen nu analyserar och korrigerar bristerna i lagen.

SFP välkomnar budgetuppgörelsen

SFP välkomnar uppgörelsen om nästa års budget för Helsingfors. De tillägg som gjordes i förhandlingarna mellan fullmäktigegrupperna och stadsstyrelsen godkände på måndagen möjliggör satsningar på bl.a. barnskyddet, hemvården, idrottsplatser och integration av invandrare även på svenska.

Av de totalt 22 miljoner som lades till reserveras merparten, 13 miljoner, på social-och hälsovården, konstaterar SFP:s gruppordförande Björn Månsson. Det är en riktig prioritering, särskilt som det möjliggör tilläggssatsningar på barnskyddet och hemvården.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP