SFP-RKP

Ett barnvänligt Finland förutsätter aktivt arbete på kommunal nivå

- Barnfattigdomen har tredubblats och vart tionde barn i Finland lever i dag i en familj med låga inkomster. Utvecklingen är verkligt oroväckande, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist

Fattigdomen tar sig i uttryck på olika sätt, till exempel i att det inte finns mat hemma. Forskning visar att fattigdom under spädbarnstiden kan ha allvarliga konsekvenser för barnet långt in i framtiden.

Gemensamma standarder för att trygga minoriteters rättigheter behövs

Enligt Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE), är det godkända initiativet ett steg i rätt riktning, eftersom parlamentet i initiativet uppmanar EU att ansluta sig till ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och språkstadgan och att medlemsländerna ratificerar dessa.

- Vi behöver gemensamma standarder för att försäkra oss om att minoriteter runt om i Europa skyddas på ett tillräckligt sätt, säger Torvalds.

Helsingfors välskötta ekonomi är grunden för ett hållbart välfärdssamhälle

Värderade ordförande,
Helsingfors välskötta ekonomi är grunden för ett hållbart välfärdssamhälle. Denna konsekventa och långsiktiga politik måste fortsätta och budgetförslaget för 2019 geren bra bas för det.

Työllisyyden parantaminen ja nuorisotyöttömyyden vähentäminen ovat tavoitteenasettelun kärjessä. Elämme paraikaa nousukauden huippua ja ennusteet kertovat, että kasvu tulee jatkossa todennäköisesti hidastumaan. Emme siksi voi luottaa vain markkinoiden vetoon vaan meidän on tehtävä myös kaupunkina kaikki mahdollinen työllisyyden eteen.

Tomrummet efter Merkel blir märkbart, men Europas framtid ska stöpas vidare

Solidaritet, var budskapet då Tysklands förbundskansler i dag inför Europaparlamentet höll sitt tal om Europas framtid.

Enligt Europaparlamentariker Nils Torvalds är talet oerhört viktigt för att sätta riktningen för ett EU utan Merkel som central symbol för EU:s samarbete. Angela Merkel har meddelat att hon inte kommer att ställa upp för omval till ordförande för sitt parti CDU och att det här blir hennes sista mandatperiod som förbundskansler.

– Merkel har fungerat som en central spelare i det europeiska samarbetet under en lång tid nu, säger Torvalds.

Löfström: Nytt finländskt rekord i populism av Sannfinländarna

Sannfinländarna vill i sin alternativa budget skära ner klumpsumman till Åland med 100 miljoner euro.

– Man vet inte om man ska skratta eller gråta, det är så oseriöst att jag undrar hur man ens täcks. Leena Meri, som uttalar sig om Åland för Sannfinländarnas del, är själv medlem av riksdagens grundlagsutskott och vet så klart att förslaget inte ens är möjligt eftersom det strider mot både grundlagen och Ålands självstyrelselag, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström

Biaudet: Regeringens nedskärningar urholkar goda biståndsresultat

- Det är skäl att fråga sig ifall nedskärningarna och inriktningen på finansieringsstöd helt urholkar de fina målsättningarna om att hjälpa de allra mest utsatta, något som vi i Finland under årens lopp framhållit som allra viktigast, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

- Det handlar om arbetet för flickors och kvinnors rättigheter som till stor del finansierats via multilateralt samarbete och via medborgarorganisationernas arbete. Det handlar om stödet till de allra fattigaste länderna, säger Eva Biaudet.

SFP föreslår lösningar på personalbristen i Helsingfors

– Personalbostäder kunde vara en faktor som hjälper oss att lösa den akuta bristen på personal som råder, säger ordförande för nämnden för fostran och utbildnings svenska sektion Martina Harms-Aalto.

SFP i Helsingfors har aktivt arbetat för att underlätta den akuta bristen på personal inom dagvården och hemvården. I budgetförslaget för 2019 har Helsingfors stad föreslagit att lönerna för arbetstagare inom småbarnspedagogik höjs.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP