SFP-RKP

Adlercreutz: Företagare har samma rätt till social trygghet som löntagare

Adlercreutz ställde en fråga om ensamföretagares socialskydd på regeringens frågestund och hur arbetet med kombinationsförsäkringen framskrider.

- Vi vet att det finns mycket att förbättra i just ensamföretagarnas socialskydd. Många vågar inte bli ensamföretagare på grund av det bristande socialskyddet. Dagens arbetsliv blir allt mer mångfacetterat, ibland arbetar man som företagare och ibland som löntagare, säger Adlercreutz.

Dagens socialskyddssystem betjänar inte dessa personer, och deras antal ökar hela tiden.

Överlåtelsen av Inveon till Prakticum viktig ur svensk synvinkel

Besluten föregicks av utdragna förhandlingar under flera års tid som omfattade nya ägarstrukturer också för den finska yrkesutbildningen i östra Nyland.

- Det är oerhört viktigt att vi nu kan bilda en stark svensk yrkesutbildningsenhet i södra Finland där den regionala närvaron både i huvudstadsregionen och i östra Nyland tryggas, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander som intensivt varit med om processen från början.

Svenska folkpartiet i Nyland nominerade Buss och Mårtenson till riksdagsvalet

Allan Buss är arborist från Vanda. Buss vill värna om demokratin och han vill utveckla hur vi alla kan vara med och påverka beslut som fattas, också på nationell nivå.

- Miljöfrågor är viktiga för mig. Jag anser att vår bästa bank är naturen och naturresurserna ska användas med eftertanke, säger Buss.

Buss är aktiv inom kommunalpolitiken i Vanda. Jesse Mårtenson är företagare från Mörskom.

Biaudet: Lärare från Europa och Asien möts för att locka fler flickor att studera, teknik, fysik, matte och kemi

Konferensen som samlat över 80 lärare från 48 europeiska och asiatiska länder har som syfte stärka det euro-asiatiska samarbetet inom undervisningen genom gemensamma projekt skolor och utbyten. Denna gång är specialtemat att göra så kallade STEM ämnen mer lockande för flickor.

Torvalds-rapporten sätter riktningen för EU:s bankunion

Rapporten, som är känd som Torvalds-rapporten, stakar ut parlamentets linje för bankunionens framtid.

- Det här är en fråga som är högt uppe på agendan i EU just nu. Bankunionen, som började byggas upp efter krisen 2008, har hittills varit en framgång både för den finansiella stabiliteten och för realekonomin. Men bankunionen är ännu inte färdigbyggd och det finns fortfarande betydande risker i systemet, se bara på den besvärliga situationen i Italien idag där misstroendet för det finansiella systemet leder till skyhöga räntor, konstaterar Nils Torvalds.

Inhemsk matproduktion är viktig för landets säkerhet

För att nå klimatmålen behöver vi fokusera på lösningarna.
 
- Jord- och skogsbruket är en del av lösningen, inte en del av problemet. Skogen ska, till exempel, fungera både som kolsänka och erbjuda råvaror för industrin. Därför behövs en fortsatt aktiv skogsvård. Vi ska inte tro att lösningen är att sluta sköta skogen, säger Henriksson.
 
Den inhemska matproduktionen är viktig för Finland både med tanke på säkerheten och ekonomin men också för den enskilda konsumenten.
 

SFP i Helsingfors har nominerat Kaarle Hurtig och Lotta Keskinen

Kaarle Hurtig är företagare och journalist och kandiderar i syfte att skapa förändring i den rådande politiska kulturen.

– Redan en sådan sak som klimatförändringen tvingar oss att söka nya samarbetsformer och att föra politiska diskussioner med längre perspektiv. I vår nuvarande politiska kultur existerar inte sådana diskussioner tillräckligt och jag vill skapa en förändring. När jag diskuterade min kandidatur med SFP fick jag känslan av att jag talar med människor, inte en partiapparat och det kändes trevligt, säger Hurtig.

Kaarle Hurtig kandiderar i riksdagsvalet

– En kombination av entusiasm och frustration ligger bakom mitt beslut, säger Hurtig.
– Jag är mycket ivrig över att vi nu har de metoder och resurser som behövs för att skapa ett samhälle som i betydligt högre grad utgår från människan. Jag är däremot frustrerad över att vårt politiska system, som skapades för att lösa problem och finna nya idéer, nu mest fungerar som skådeplats för beskyllningar, gräl och tävlan mellan olika intressegrupper och partier.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP