SFP-RKP

Biaudet: Lärare från Europa och Asien möts för att locka fler flickor att studera, teknik, fysik, matte och kemi

Konferensen som samlat över 80 lärare från 48 europeiska och asiatiska länder har som syfte stärka det euro-asiatiska samarbetet inom undervisningen genom gemensamma projekt skolor och utbyten. Denna gång är specialtemat att göra så kallade STEM ämnen mer lockande för flickor.

Torvalds-rapporten sätter riktningen för EU:s bankunion

Rapporten, som är känd som Torvalds-rapporten, stakar ut parlamentets linje för bankunionens framtid.

- Det här är en fråga som är högt uppe på agendan i EU just nu. Bankunionen, som började byggas upp efter krisen 2008, har hittills varit en framgång både för den finansiella stabiliteten och för realekonomin. Men bankunionen är ännu inte färdigbyggd och det finns fortfarande betydande risker i systemet, se bara på den besvärliga situationen i Italien idag där misstroendet för det finansiella systemet leder till skyhöga räntor, konstaterar Nils Torvalds.

Inhemsk matproduktion är viktig för landets säkerhet

För att nå klimatmålen behöver vi fokusera på lösningarna.
 
- Jord- och skogsbruket är en del av lösningen, inte en del av problemet. Skogen ska, till exempel, fungera både som kolsänka och erbjuda råvaror för industrin. Därför behövs en fortsatt aktiv skogsvård. Vi ska inte tro att lösningen är att sluta sköta skogen, säger Henriksson.
 
Den inhemska matproduktionen är viktig för Finland både med tanke på säkerheten och ekonomin men också för den enskilda konsumenten.
 

SFP i Helsingfors har nominerat Kaarle Hurtig och Lotta Keskinen

Kaarle Hurtig är företagare och journalist och kandiderar i syfte att skapa förändring i den rådande politiska kulturen.

– Redan en sådan sak som klimatförändringen tvingar oss att söka nya samarbetsformer och att föra politiska diskussioner med längre perspektiv. I vår nuvarande politiska kultur existerar inte sådana diskussioner tillräckligt och jag vill skapa en förändring. När jag diskuterade min kandidatur med SFP fick jag känslan av att jag talar med människor, inte en partiapparat och det kändes trevligt, säger Hurtig.

Kaarle Hurtig kandiderar i riksdagsvalet

– En kombination av entusiasm och frustration ligger bakom mitt beslut, säger Hurtig.
– Jag är mycket ivrig över att vi nu har de metoder och resurser som behövs för att skapa ett samhälle som i betydligt högre grad utgår från människan. Jag är däremot frustrerad över att vårt politiska system, som skapades för att lösa problem och finna nya idéer, nu mest fungerar som skådeplats för beskyllningar, gräl och tävlan mellan olika intressegrupper och partier.

Keskinen: Nästa regering måste förbinda sig till att främja jämställdheten

Keskinen har en mångsidig arbetserfarenhet och arbetar sedan några år tillbaka i placeringsbranschen. Hon har tidigare arbetat bland annat vid Luckan i Helsingfors med utveckling av stödtjänster för svenskspråkiga unga och som lektor i elevhandledning.

Keskinen vill särskilt driva frågor som främjar jämställdheten i samhället. Likväl är hon mån om att alla människor skall ges möjlighet att få tillträde till arbetsmarknaden och hitta sin plats i livet.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP