SFP-RKP

SFP i Österbotten nominerade Hans Snellman som kandidat i riksdagsvalet 2019

I samband med kretsstyrelsemötet tisdagen den 4.12 nominerade SFP i Österbotten Hans Snellman från Karleby som kandidat till riksdagsvalet 2019

- Det är viktigt att vi stärker samarbete inom olika sektorer mellan samtliga tre landskap i Österbotten. Målet ska vara att bli landets mest framgångsrika ekonomiområde med fokus på en nordisk dimension av samverkan, säger Snellman.

Medborgarnas grundlagsenliga fri- och rättigheter bör tryggas i alla dess former nu och framöver, inte minst den språkliga servicen inom olika förvaltningsområden.

Rehn-Kivi: Välkommet initiativ som visar vår uppskattning för krigsinvaliderna

Samtliga utskottsmedlemmar har skrivit under lagmotionen som föreslår att invaliditetsgraden som berättigar till anstaltsvård sänks från 20 procent till 10 procent. I fortsättningen ska alltså även de krigsinvalider som har en lägre invaliditetsgrad att ha rätt till statsgaranterad anstaltsvård. På detta sätt förbättras krigsinvalidernas möjligheter att få vård enligt deras individuella behov. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi gläds åt beslutet.

Henriksson kräver pengar för aktiv vaccinationskampanj!

- Det att vi nu har en situation där ett barn i Larsmo insjuknat i mässling, visar vad som kan hända då tillräckligt många inte låtit vaccinera sina barn. Det är alldeles uppenbart att det ännu behöver satsas mer på direkt upplysning till föräldrarna då det gäller vikten av att låta vaccinera sina barn, säger SFP:s ordförande , riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Pia-Lisa Sundell kandiderar i riksdagsvalet

– Jag vill arbeta för ett samhälle som tar hand om alla generationer, där ingen faller igenom skyddsnätet, behöver gå hungrig eller vakna rädd och otrygg, säger Sundell.

Sundell kommer i sin kampanj att fokusera på barn, familjer och unga samt på vård och omsorg.

– Det är dags för Finland att bli familje- och barnvänligt. Den nuvarande regeringens nedskärningar har drabbat barnfamiljer så hårt att det gör ont i mig, säger Sundell.

Astrid Thors har fortsatt internationellt förtroende

Liberal Internationals viktigaste uppgift är att försvara liberalism, demokrati och mänskliga rättigheter. Enbart genom att respektera dem kan fred och stabilitet garanteras, säger Astrid Thors, vice president för Liberal International.

Astrid Thors omvaldes med klara siffror som vice president för Liberal International. Liberal International är en internationell takorganisation för över 100 liberala partier världen över, bland annat Svenska folkpartiet.

Adlercreutz: Företagare har samma rätt till social trygghet som löntagare

Adlercreutz ställde en fråga om ensamföretagares socialskydd på regeringens frågestund och hur arbetet med kombinationsförsäkringen framskrider.

- Vi vet att det finns mycket att förbättra i just ensamföretagarnas socialskydd. Många vågar inte bli ensamföretagare på grund av det bristande socialskyddet. Dagens arbetsliv blir allt mer mångfacetterat, ibland arbetar man som företagare och ibland som löntagare, säger Adlercreutz.

Dagens socialskyddssystem betjänar inte dessa personer, och deras antal ökar hela tiden.

Överlåtelsen av Inveon till Prakticum viktig ur svensk synvinkel

Besluten föregicks av utdragna förhandlingar under flera års tid som omfattade nya ägarstrukturer också för den finska yrkesutbildningen i östra Nyland.

- Det är oerhört viktigt att vi nu kan bilda en stark svensk yrkesutbildningsenhet i södra Finland där den regionala närvaron både i huvudstadsregionen och i östra Nyland tryggas, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander som intensivt varit med om processen från början.

Svenska folkpartiet i Nyland nominerade Buss och Mårtenson till riksdagsvalet

Allan Buss är arborist från Vanda. Buss vill värna om demokratin och han vill utveckla hur vi alla kan vara med och påverka beslut som fattas, också på nationell nivå.

- Miljöfrågor är viktiga för mig. Jag anser att vår bästa bank är naturen och naturresurserna ska användas med eftertanke, säger Buss.

Buss är aktiv inom kommunalpolitiken i Vanda. Jesse Mårtenson är företagare från Mörskom.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP