SFP-RKP

Rehn-Kivi: Fosterlandet bör behandla beväringar och fredsbevarare på lika villkor

I motionen föreslogs att beväringar i Finland ska få likadan ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom som i krishanteringsuppdrag utomlands. Enligt nuvarande lagstiftning betalar Statskontoret bara ut 4810 euro i ersättning för begravningskostnader. Men någon egentlig ersättning för dödsfallet betalas inte. För militärer som dör i internationella krishanteringsuppdrag betalas däremot 200 000 euro och det betalas ut till en namngiven förmånstagare.

Biaudet: Lagutskottet måste lyfta fram familjevåldet

Lagutskottet godkände enhälligt att i själva lagparagraferna lyfta fram behovet av att domstolen vid vårdnadstvister alltid bedömer förekomsten av våld i familjen.

– Jag är väldigt glad att riksdagens lagutskott enhälligt gick in för att på paragrafnivå lyfta fram eventuell förekomst av våld inom familjen, då domstolen bedömer villkoren för vårdnad och umgängesrätt. Detta har varit ett tydligt krav från kvinnoorganisationerna under tiotals år, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

SFP i Österbotten nominerade Hans Snellman som kandidat i riksdagsvalet 2019

I samband med kretsstyrelsemötet tisdagen den 4.12 nominerade SFP i Österbotten Hans Snellman från Karleby som kandidat till riksdagsvalet 2019

- Det är viktigt att vi stärker samarbete inom olika sektorer mellan samtliga tre landskap i Österbotten. Målet ska vara att bli landets mest framgångsrika ekonomiområde med fokus på en nordisk dimension av samverkan, säger Snellman.

Medborgarnas grundlagsenliga fri- och rättigheter bör tryggas i alla dess former nu och framöver, inte minst den språkliga servicen inom olika förvaltningsområden.

Rehn-Kivi: Välkommet initiativ som visar vår uppskattning för krigsinvaliderna

Samtliga utskottsmedlemmar har skrivit under lagmotionen som föreslår att invaliditetsgraden som berättigar till anstaltsvård sänks från 20 procent till 10 procent. I fortsättningen ska alltså även de krigsinvalider som har en lägre invaliditetsgrad att ha rätt till statsgaranterad anstaltsvård. På detta sätt förbättras krigsinvalidernas möjligheter att få vård enligt deras individuella behov. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi gläds åt beslutet.

Henriksson kräver pengar för aktiv vaccinationskampanj!

- Det att vi nu har en situation där ett barn i Larsmo insjuknat i mässling, visar vad som kan hända då tillräckligt många inte låtit vaccinera sina barn. Det är alldeles uppenbart att det ännu behöver satsas mer på direkt upplysning till föräldrarna då det gäller vikten av att låta vaccinera sina barn, säger SFP:s ordförande , riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Pia-Lisa Sundell kandiderar i riksdagsvalet

– Jag vill arbeta för ett samhälle som tar hand om alla generationer, där ingen faller igenom skyddsnätet, behöver gå hungrig eller vakna rädd och otrygg, säger Sundell.

Sundell kommer i sin kampanj att fokusera på barn, familjer och unga samt på vård och omsorg.

– Det är dags för Finland att bli familje- och barnvänligt. Den nuvarande regeringens nedskärningar har drabbat barnfamiljer så hårt att det gör ont i mig, säger Sundell.

Astrid Thors har fortsatt internationellt förtroende

Liberal Internationals viktigaste uppgift är att försvara liberalism, demokrati och mänskliga rättigheter. Enbart genom att respektera dem kan fred och stabilitet garanteras, säger Astrid Thors, vice president för Liberal International.

Astrid Thors omvaldes med klara siffror som vice president för Liberal International. Liberal International är en internationell takorganisation för över 100 liberala partier världen över, bland annat Svenska folkpartiet.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP