Grundskolan

Koulut tarvitsevat työrauhan ja resursseja

Kansanedustaja Mikaela Nylander arvosteli keskiviikon välikysymyskeskustelussa hallituksen tekemiä koulutusleikkauksia.

− Hallitus on romuttanut perustan elinikäiselle oppimiselle mahdollistamillaan varhaiskasvatuksen heikennyksillä. Ryhmäkokojen suurentaminen ja päivähoito-oikeuden rajaaminen oli vastuutonta, Mikaela Nylander sanoo.

Hallituksen yritys saada perhevapaauudistus aikaan epäonnistui äskettäin.

− Hallituksen perhevapaauudistusfloppi vain pahentaa tilannetta, Nylander sanoi.

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors vill ha alternativ i skolnätsreformen

SFP:s medlemmar i utbildningsnämndens svenska sektion kommer därför på sektionens möte på torsdagen att föreslå att också en alternativ modell sänds ut på remiss till skolorna och deras direktioner. Den bygger på den modell sektionen på ordf. Veronica Hertzbergs förslag förordade i höstas och innehåller följande element: - Cygnaeus och Kronohagens skolor blir närskolor för årskurserna 0-4, för Cygnaeus del utreds också om utrymmen kan anslås för ett daghem. - Norsen blir en skola för årskurserna 5-9.

De svagaste får inte drabbas

- Det är anmärkningsvärt att de grönas linje går ut på att utan diskussion meddela att nämnden inte ska prioritera assistentresursen. Grundskolan har en viktig uppgift i att skapa lika möjligheter för alla och vi måste se till att de svagaste inte drabbas när de ekonomiska tiderna är svåra, säger Johan Ekman, ordförande för utbildningsnämndends svenska sektion och medlem av utbildningsnämnden

Subscribe to RSS - Grundskolan