SFP i Helsingfors

Uttalande från Svenska folkpartiet i Helsingfors kretsstyrelsemöte 6.6.2016

Kretsstyrelsen ger henne sitt varmaste stöd och ställer sig eniga bakom henne. Silja Borgarsdóttir Sandelin är, av de sittande kretsordförandena, den med längst erfarenhet av ett kretsordförandeskap och har en mångårig politisk karriär bakom sig. Helsingfors kretsstyrelse anser att det är av största vikt att Helsingfors som landets huvudstad även i fortsättningen är representerad i Svenska folkpartiets styrelse.

HOK-Elanto Handelslagsval

HOK-Elanto ägs av sina 600 000 ägarkunder. Vart fjärde år väljer ägarkunderna sina representanter till HOK-Elantos fullmäktige, som är handelslagets högsta beslutande organ. HOK-Elantos fulllmäktigeval ordnas 18-29.4.2016. Röstberättigade i valet är alla 15 år fyllda som senast 31.12.2015 anslutit sig som medlemmar. Du kan rösta både på internet (goo.gl/FM2J8E) och per post. Mer information om valet hittar du här: https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/sv/handelslagsval

SFP:s kandidater i valet:

Borgarsdóttir Sandelin fortsätter leda SFP i Helsingfors

- Nationella nedskärningar och strama ekonomiska ramar lokalt gör att utbildningspolitiken är ett hett samtalsämne. Vi kan inte acceptera fler nedskärningar i utbildning. Utbildning är Finlands styrka och den kan vi inte tumma på – varken nationellt, regionalt eller lokalt, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Samtliga andra kretsordföranden i SFP har meddelat att de inte ställer upp för omval vilket gör att Borgarsdóttir Sandelin blir den kretsordförande med längst erfarenhet efter att de andra kretsarna har hållit sina årsmöten.

Nyckeln till Finlands framgång är utbildning

SFP i Helsingfors stöder Svenska riksdagsgruppens interpellation gällande regeringens enorma nedskärningar i utbildningen. Utbildning är Finlands styrka och den kan vi inte tumma på – varken nationellt, regionalt eller lokalt. SFP i Helsingfors påminner om att huvudstadsregionens skolor och högskolor erbjuder kvalitativ utbildning i internationell toppklass samtidigt som högskolorna utbildar en stor del av landets svenskkunniga arbetskraft.

RKP Helsinki: Paperittomille pääsy hätämajoituksiin

- On epäinhimillistä kieltää paperittomilta paleltumisen uhalla pääsy hätämajoituksiin sillä perusteella, että he eivät ole helsinkiläisiä. Nykyinen menettely sotii perustuslakia vastaan, ja sekä valtion että Helsingin kaupungin tulee kantaa vastuunsa, vaatii RKP:n Helsingin piirin puheenjohtaja Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Tämän talven kylmimpinä päivinä usealta paperittomalta on kielletty pääsy hätämajoituksiin sillä perusteella, että he eivät ole helsinkiläisiä. RKP:n Helsingin piirihallitus ihmettelee tätä inhimillisyyden puutetta.

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors vill ha alternativ i skolnätsreformen

SFP:s medlemmar i utbildningsnämndens svenska sektion kommer därför på sektionens möte på torsdagen att föreslå att också en alternativ modell sänds ut på remiss till skolorna och deras direktioner. Den bygger på den modell sektionen på ordf. Veronica Hertzbergs förslag förordade i höstas och innehåller följande element: - Cygnaeus och Kronohagens skolor blir närskolor för årskurserna 0-4, för Cygnaeus del utreds också om utrymmen kan anslås för ett daghem. - Norsen blir en skola för årskurserna 5-9.

De svagaste får inte drabbas

- Det är anmärkningsvärt att de grönas linje går ut på att utan diskussion meddela att nämnden inte ska prioritera assistentresursen. Grundskolan har en viktig uppgift i att skapa lika möjligheter för alla och vi måste se till att de svagaste inte drabbas när de ekonomiska tiderna är svåra, säger Johan Ekman, ordförande för utbildningsnämndends svenska sektion och medlem av utbildningsnämnden

Pages

Subscribe to RSS - SFP i Helsingfors